RSSรายการทั้งหมดที่ติดแท็กด้วย: "แสนร้อน"

Ikhwan ในทวีปอเมริกาเหนือ: ประวัติย่อ

Douglas Farah

แสนร้อน


กรณีศาลปัจจุบันรัฐบาลกลางกับพระ Land Foundation for Relief และการพัฒนา (HLF) ในดัลลัส, เท็กซัส,1 ให้มองภายในเคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประชาชาติมุสลิมในประเทศสหรัฐอเมริกา, รวมทั้งเป้าหมายและโครงสร้างของ. เอกสารหารือเกี่ยวกับการรับสมัคร, องค์กร, อุดมการณ์และการพัฒนาขององค์กรในขั้นตอนต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา. ดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่ได้นำเสนอเอกสารที่ชาวมุสลิมจำนวนมากภายในประชาชาติจากปี 1980 และต้นปี 1990 ที่ให้แรกเคย, มุมมองสาธารณะของประวัติศาสตร์และความคิดที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานของพี่น้องมุสลิม (ที่รู้จักกันเป็น Ikhwan หรือกลุ่ม) ในสหรัฐอเมริกา. ที่ผ่านมาสี่ทศวรรษที่ผ่านมา. สำหรับนักวิจัย, เอกสารที่มีน้ำหนักเพิ่มของการเป็นผู้นำที่เขียนโดย Ikhwan ตัวเอง, มากกว่าการตีความของแหล่งทุติยภูมิ.