RSSVšechny záznamy označené: "Mansoor Moaddel"

Budoucnost islámu po 9/11

Mansoor Moaddel

Mezi historiky a islamisty neexistuje shoda o povaze systému islámské víry a zkušenosti s historickým islámem., na kterém by se dalo založit definitivní úsudek o slučitelnosti islámu s modernitou. Nicméně,dostupnost historických i hodnotových dat nám umožňuje analyzovat budoucnost islámu ve světle děsivé události 9/11. Klíčovým faktorem, který by určoval úroveň společenské viditelnosti nezbytné pro předvídání budoucího vývoje kultury, je povaha a jasnost ideologických cílů, ve vztahu k nimž vznikají nové kulturní diskurzy.. Na základě tohoto předpokladu, Pokusím se objasnit povahu takových cílů, kterým čelí muslimští aktivisté v Íránu, Egypt, a Jordánsko.