RSSВсички записи, маркирани с: "ХАЛИЛ АЛ-АНАНИ"

ислям, Политическият ислям и Америка

Арабска прозрение

Възможно ли е „братството“ с Америка?

халил ал-анани

„Няма шанс да комуникираме с каквито и да било САЩ. администрация, докато Съединените щати поддържат дългогодишния си възглед за исляма като реална опасност, възглед, който поставя Съединените щати в същата лодка като ционисткия враг. Ние нямаме предварителни идеи относно американския народ или САЩ. обществото и неговите граждански организации и мозъчни тръстове. Нямаме проблем да общуваме с американския народ, но не се полагат адекватни усилия за сближаването ни,“, каза д-р. Исам ал-Ириан, началник на политическия отдел на Мюсюлманските братя в телефонно интервю.
Думите на Ал-Ирян обобщават възгледите на Мюсюлманските братя за американския народ и САЩ. правителство. Други членове на Мюсюлманските братя биха се съгласили, както би покойният Хасан ал-Бана, който основава групата в 1928. Ал- Банна разглеждаше Запада най-вече като символ на моралния упадък. Други салафити - ислямска школа на мисълта, която разчита на предците като примерен модел - са възприели същото мнение за Съединените щати, но липсва идеологическата гъвкавост, поддържана от Мюсюлманските братя. Докато Мюсюлманските братя вярват в ангажирането на американците в граждански диалог, други екстремистки групи не виждат смисъл от диалог и твърдят, че силата е единственият начин за справяне със Съединените щати.

ислям, Политическият ислям и Америка

Арабска прозрение

although the factors accounting for the deterioration of America’s reputationin the Arab and Muslim world after Sept. 11 are numerous, Съединените Щати. positionvis-à-vis political Islam remains an important factor in reinforcing the negativeview of America. An important issue that has driven much of the anti-Americanismwe observe in the region today pertains to an evident contradiction between U.S.discourse on democratization and political reform on one hand, and its negativeresponse to the electoral gains made by groups like Hamas in the Palestinian Territoriesor the Muslim Brotherhood in Egypt. As a result of this discrepancy, manyobservers have proposed alternative ways for Washington to advance the cause ofdemocracy in the Arab world. One of the proposed ideas involves holding-off oncalling for immediate elections, and focusing instead on promoting other prerequisitesof political reform. Others suggested employing new strategies that wouldguarantee the defeat of political Islamists at ballot boxes.Undoubtedly, there is a soaring need for a better understanding of Islamistmovements in the region, given the fundamental differences among such groups.Moreover, many Islamist movements are experiencing a process of change thatwarrants a revision of the existing conventional wisdom about political Islam. Notonly that, but many of those groups remain unknown in Western, particularlyAmerican, discussions of Islamist movements. Следователно, formulating a constructiveand effective American policy toward Islam in a broad sense, but more specificallytoward political Islam, will require a new and a more nuanced intellectualmapping of contemporary Islam and political Islam in the region.Given these various demands, the editorial team of Arab Insight took the initiativeto shed light on the topic of American policies toward both Islam and politicalIslam. The topic is presented in two sections:Section I presents several Arab responses to American policy toward Islamists.