RSSLahat ng Entries Na Naka-tag Sa: "islamist"

Islam at ang Paggawa ng Kapangyarihan ng Estado

seyyed vali reza nasr

Sa 1979 Heneral Muhammad Zia ul-Haq, ang pinunong militar ng Pakistan, ipinahayag na ang Pakistan ay magiging isang Islamic state. Ang mga halaga at pamantayan ng Islam ay magsisilbing pundasyon ng pambansang pagkakakilanlan, batas, ekonomiya, at ugnayang panlipunan, at magbibigay inspirasyon sa lahat ng paggawa ng patakaran. Sa 1980 Mahathir Muhammad, ang bagong punong ministro ng Malaysia, nagpakilala ng katulad na malawak na nakabatay sa plano upang iangkla ang paggawa ng patakaran ng estado sa mga halagang Islamiko, at upang maiayon ang mga batas at gawaing pang-ekonomiya ng kanyang bansa sa mga turo ng Islam. Bakit pinili ng mga pinunong ito ang landas ng "Islamisasyon" para sa kanilang mga bansa? At paano naging mga ahente ng Islamisasyon ang isang beses na sekular na postkolonyal na estado at ang tagapagbalita ng "tunay" na estadong Islam.?
Ang Malaysia at Pakistan ay mula noong huling bahagi ng 1970s–unang bahagi ng 1980s ay sumunod sa isang natatanging landas tungo sa pag-unlad na nag-iiba mula sa mga karanasan ng ibang mga estado ng Third World. Sa dalawang bansang ito, ang pagkakakilanlan ng relihiyon ay isinama sa ideolohiya ng estado upang ipaalam ang layunin at proseso ng pag-unlad na may mga pagpapahalagang Islamiko.
Ang gawaing ito ay nagpakita rin ng ibang larawan ng kaugnayan sa pagitan ng Islam at pulitika sa mga lipunang Muslim. Sa Malaysia at Pakistan, ito ay mga institusyon ng estado sa halip na mga aktibistang Islamista (yaong nagtataguyod ng politikal na pagbabasa ng Islam; kilala rin bilang mga revivalist o fundamentalists) that have been the guardians of Islam and the defenders of its interests. This suggests a
very different dynamic in the ebbs and flow of Islamic politics—in the least pointing to the importance of the state in the vicissitudes of this phenomenon.
What to make of secular states that turn Islamic? What does such a transformation mean for the state as well as for Islamic politics?
This book grapples with these questions. This is not a comprehensive account of Malaysia’s or Pakistan’s politics, nor does it cover all aspects of Islam’s role in their societies and politics, although the analytical narrative dwells on these issues considerably. This book is rather a social scientific inquiry into the phenomenon of secular postcolonial states becoming agents of Islamization, at mas malawak kung paano nagsisilbi ang kultura at relihiyon sa mga pangangailangan ng kapangyarihan at pag-unlad ng estado. Ang pagsusuri dito ay umaasa sa mga teoretikal na talakayan
sa mga agham panlipunan ng pag-uugali ng estado at ang papel ng kultura at relihiyon dito. Mas mahalaga, kumukuha ito ng mga hinuha mula sa mga kaso na sinusuri upang makagawa ng mas malawak na konklusyon ng interes sa mga disiplina.

STRATEGIYA PARA SA PAG-ENGAG NG PULITIKONG ISLAM

SHADI HAMID

AMANDA KADLEC

Ang Political Islam ay ang nag-iisang pinakaaktibo ng puwersang pampulitika sa Gitnang Silangan ngayon. Ang kinabukasan nito ay malapit na maiugnay sa rehiyon. Kung ang Estados Unidos at ang European Union ay nakatuon sa pagsuporta sa repormang pampulitika sa rehiyon, kakailanganin nilang mag-isip ng kongkreto, magkakaugnay na mga diskarte para sa paglahok ng mga Islamist na pangkat. Pa, ang Estados Unidos. sa pangkalahatan ay hindi nais na buksan ang isang dayalogo sa mga paggalaw na ito. Ganun din, Ang pakikipag-ugnayan ng EU sa mga Islamista ay naging kataliwasan, hindi ang panuntunan. Kung saan may mga contact na nasa mababang antas, they mainly serve information-gathering purposes, not strategic objectives. The U.S. and EU have a number of programs that address economic and political development in the region – among them the Middle East Partnership Initiative (MEPI), the Millennium Challenge Corporation (MCC), the Union for the Mediterranean, and the European Neighborhood Policy (ENP) – yet they have little to say about how the challenge of Islamist political opposition fits within broader regional objectives. U.S. and EU democracy assistance and programming are directed almost entirely to either authoritarian governments themselves or secular civil society groups with minimal support in their own societies.
The time is ripe for a reassessment of current policies. Since the terrorist attacks of September 11, 2001, supporting Middle East democracy has assumed a greater importance for Western policymakers, who see a link between lack of democracy and political violence. Greater attention has been devoted to understanding the variations within political Islam. The new American administration is more open to broadening communication with the Muslim world. Meanwhile, the vast majority of mainstream Islamist organizations – including the Muslim Brotherhood in Egypt, Jordan’s Islamic Action Front (IAF), Morocco’s Justice and Development Party (PJD), the Islamic Constitutional Movement of Kuwait, and the Yemeni Islah Party – have increasingly made support for political reform and democracy a central component in their political platforms. In addition, many have signaled strong interest in opening dialogue with U.S. and EU governments.
The future of relations between Western nations and the Middle East may be largely determined by the degree to which the former engage nonviolent Islamist parties in a broad dialogue about shared interests and objectives. There has been a recent proliferation of studies on engagement with Islamists, but few clearly address what it might entail in practice. As Zoé Nautré, visiting fellow at the German Council on Foreign Relations, puts it, “the EU is thinking about engagement but doesn’t really know how.”1 In the hope of clarifying the discussion, we distinguish between three levels of “engagement,” each with varying means and ends: low-level contacts, strategic dialogue, and partnership.

ISLAM, ISLAMISTS, AT ANG PRINSIPYO NG Elektronikong LALAKI AY HINDI AKO SA Gitnang Silangan

James Piscatori

Para sa isang ideya na ang oras ay dapat nang dumating, Ang ÒdemokrasyaÓ ay nagtatakip ng kamangha-mangha

bilang ng mga hindi nasagot na katanungan at, sa mundong muslim, ay nakabuo

isang kapansin-pansin na halaga ng init. Ito ba ay isang term na tukoy sa kultura, sumasalamin sa Kanluranin

Ang mga karanasan sa Europa sa loob ng maraming siglo? Nagmamay-ari ba ng mga lipunan na hindi Kanluranin

kanilang sariling mga pamantayan ng pakikilahok at pananagutanÑat tunay na kanilang sarili

ritmo ng kaunlaranÑna nag-uutos ng pansin, kung hindi respeto? Ang Islam ba,

na binibigyang diin ang awtoridad sa banal na kasulatan at ang sentro ng sagradong batas, payagan

para sa kakayahang umangkop na politika at nakikilahok na pamahalaan?

Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay bahagi ng isang salaysay at kontra-salaysay

na ang kanilang mga sarili ay isang mahalagang bahagi ng isang pinagtatalunang diskurso. Ang mas malaking kwento

alalahanin kung ang ÒIslamÓ ay bumubuo ng isang banta sa Kanluran, at ang pandagdag

Ang kwento ay nagsasangkot ng pagiging tugma ng Islam sa demokrasya. Ang intelektuwal

bagahe, upang baguhin ang talinghaga, ay bahagyang walang kinikilingan. Ang talakayan mismo ay mayroon

maging matalas na namulitika, nahuli sa mga kaugnay na kontrobersya tungkol sa orientalismo,

ang bukod-tangi sa Gitnang Silangan lalo na at ang mundong Muslim sa pangkalahatan,

at ang modernismo ng mga kilusang relihiyosong undfundamentalistÓ.

The Draft Party Platform of the Egyptian Muslim Brotherhood

Si Nathan J. Kayumanggi
Amr Hamzawy

In the late summer 2007, amid great anticipation from Egypt’s ruling elite and opposition movements, the Muslim Brotherhood distributed the first draft of a party platform to a group of intellectuals and analysts. The platform was not to serve as a document for an existing political party or even one about to be founded: the Brotherhood remains without legal recognition in Egypt and Egypt’s rulers and the laws they have enacted make the prospect of legal recognition for a Brotherhood-founded party seem distant. But the Brotherhood’s leadership clearly wished to signal what sort of party they would found if allowed to do so.

With the circulation of the draft document, the movement opened its doors to discussion and even contentious debate about the main ideas of the platform, the likely course of the Brotherhood’s political role, and the future of its relationship with other political forces in the country.1 In this paper, we seek to answer four questions concerning the Brotherhood’s

party platform:

1. What are the specific controversies and divisions generated by the platform?


2. Why and how has the platform proved so divisive?


3. Given the divisions it caused as well as the inauspicious political environment,

why was a platform drafted at this time?


4. How will these controversies likely be resolved?


We also offer some observations about the Brotherhood’s experience with

drafting a party platform and demonstrate how its goals have only been partly

met. Ultimately, the integration of the Muslim Brotherhood as a normal political

actor will depend not only on the movement’s words but also on the deeds

of a regime that seems increasingly hostile to the Brotherhood’s political role.

ISLAMIC MOBILIZATION

Ziad Munson

This article examines the emergence and growth of the Muslim Brotherhood inEgypt from the 1930s through the 1950s. It begins by outlining and empirically evaluatingpossible explanations for the organization’s growth based on (1) theories of politicalIslam and (2) the concept of political opportunity structure in social movementtheory. An extension of these approaches is suggested based on data from organizationaldocuments and declassiŽed U.S. State Department Žles from the period. Thesuccessful mobilization of the Muslim Brotherhood was possible because of the wayin which its Islamic message was tied to its organizational structure, activities, andstrategies and the everyday lives of Egyptians. The analysis suggests that ideas areintegrated into social movements in more ways than the concept of framing allows.It also expands our understanding of how organizations can arise in highly repressiveenvironments.

Will Turkey Have An Islamist President?

Michael Rubin


While the campaigns have not officially begun, election season in Turkey is heating up. This spring, the

Turkish parliament will select a president to replace current president Ahmet Necdet Sezer, whose seven-year

term ends on May 16, 2007. On or before November 4, 2007, Turks will head to the polls to choose a new

parliament. Not only does this year mark the first since 1973—and 1950 before that—in which Turks will

inaugurate a new president and parliament in the same year, but this year’s polls will also impact the future

of Turkey more than perhaps any election in the past half century. If Prime Minister Recep Tayyip Erdo˘gan

wins the presidency and his Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma Partisi, also known as

AKP) retains its parliamentary majority, Islamists would control all Turkish offices and be positioned to

erode secularism and redefine state and society.If Erdo˘gan ascends to Çankaya Palace—the

Turkish White House—Turks face the prospect if an Islamist president and a first lady who wears

a Saudi-style headscarf. Such a prospect has fueled speculation about intervention by the Turkish military,

which traditionally serves as the guardian of secularism and the Turkish constitution. In December

2006, for example, Newsweek published an essay entitled “The Coming Coup d’Etat?” predicting

a 50 percent chance of the military seizing control in Turkey this year.1

While concern about the future of Turkish secularism is warranted, alarmism about military
intervention is not. There will be no more military coups in Turkey. Erdog˘ an may be prepared to
spark a constitutional crisis in pursuit of personal ambition and ideological agenda, but Turkey’s
civilian institutions are strong enough to confront the challenge. The greatest danger to Turkish
democracy will not be Turkish military intervention,but rather well-meaning but naïve interference
by U.S. diplomats seeking stability and downplaying the Islamist threat.

While the campaigns have not officially begun, election season in Turkey is heating up. This spring, theTurkish parliament will select a president to replace current president Ahmet Necdet Sezer, whose seven-yearterm ends on May 16, 2007. On or before November 4, 2007, Turks will head to the polls to choose a newparliament. Not only does this year mark the first since 1973—and 1950 before that—in which Turks willinaugurate a new president and parliament in the same year, but this year’s polls will also impact the futureof Turkey more than perhaps any election in the past half century. If Prime Minister Recep Tayyip Erdo˘gan wins the presidency and his Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma Partisi, also known asAKP) retains its parliamentary majority, Islamists would control all Turkish offices and be positioned toerode secularism and redefine state and society.If Erdo˘gan ascends to Çankaya Palace—theTurkish White House—Turks face the prospect if an Islamist president and a first lady who wearsa Saudi-style headscarf. Such a prospect has fueled speculation about intervention by the Turkish military,which traditionally serves as the guardian of secularism and the Turkish constitution. In December2006, for example, Newsweek published an essay entitled “The Coming Coup d’Etat?” predictinga 50 percent chance of the military seizing control in Turkey this year.1While concern about the future of Turkish secularism is warranted, alarmism about militaryintervention is not. There will be no more military coups in Turkey. Erdog˘ an may be prepared tospark a constitutional crisis in pursuit of personal ambition and ideological agenda, but Turkey’scivilian institutions are strong enough to confront the challenge. The greatest danger to Turkishdemocracy will not be Turkish military intervention,but rather well-meaning but naïve interferenceby U.S. diplomats seeking stability and downplaying the Islamist threat.

Commentary: Hollow ring for democracy

ARNAUD DE BORCHGRAVE

WASHINGTON, June 24 (UPI) — The White House’s crusade for democracy, as President Bush sees it, has produceda critical mass of events taking that (Middle Eastern) region in a hopeful new direction.And Secretary of State Condoleezza Rice just toured the area, making clear at every stop whenever the United States has a choice between stability and democracy, the new ideological remedy would sacrifice stability.

Veteran Mideast hands who have dealt with five regional wars and two intifadas over the past half century shuddered. Former Secretary of State Henry Kissinger first among them.

For the U.S. to crusade in every part of the world to spread democracy may be beyond our capacity,” he says. The U.S. system, he explains, “is the product of unique historical experiences, difficult to duplicate or to transplant into Muslim societies where secular democracy has seldom thrived.If ever.

If stability had been sacrificed for democracy, the former national security adviser and secretary of State to Presidents Nixon and Ford could not have negotiated major Arab-Israeli disengagement agreements: Sinai I, Golan and Sinai II. Without the undemocratic, benign dictatorial figure of Anwar Sadat at the helm in Egypt, or without the late Syrian dictator and master terror-broker Hafez Assad, yet another page of war history would have been written.

With a democratic parliament in Egypt in 1974, presumably dominated by the popular Muslim Brotherhood, Sadat could not have made his spectacular, death-defying trip to Jerusalemand suddenly become the most popular leader in Israel. A peace treaty between Egypt and Israel and between Jordan and Israel were possible only because absolute rulersSadat and the late King Hussein, led both Arab countries.

Sadat knew his courageous act of statesmanship was tantamount to signing his own death warrant. It was carried out in 1981 — by Islamist extremistson worldwide television.

Rice proudly proclaims it is no longer a war against terrorism but a struggle for democracy. She is proud the Bush administration no longer pursues stability at the expense of democracy. But already the democracy crusade is not only encountering speed bumps, but also roadblocks on a road to nowhere.

The much-vaunted Palestinian elections scheduled for July have been postponed indefinitely.

In Lebanon, the ballot box has already been nullified by political machinations. Gen. Michael Aoun, a bright but aging prospect who came back from French exile to take on Syria’s underground machine, has already joined forces with Damascus. While denying any deal with Syria, the general’s henchmen concede he was compensated munificently for his retirement years in Paris from his post as army chief of staff and his time as premier. Aoun collected $22 million, which included compound interest.

In Egypt, Rice, presumably attempting to confer respectability on President Hosni Mubarak’s challengers, took time out to receive a known political charlatan who has over the years been exposed as someone who forged election results as he climbed the ladder of a number of political parties under a variety of labels.

Even Mubarak’s enemies concede Ayman Nour fabricated and forged the signatures of as many as 1,187 citizens to conform to regulations to legalize his Ghad (Tomorrow) party. His career is dotted with phony academic credentials, plagiarism, a staged assassination attempt on himself, charges of embezzlement by his Saudi media employer, and scads of document forgeries.

Rice had canceled a previous trip to Egypt to protest the indictment and jailing of Nour pending trial. And before Rice’s most recent accolade, former Secretary of State Madeleine Albright had also gone out of her way to praise Egypt’s master political con man. Makes you wonder what kind of political reporting is coming out of the U.S. Embassy in Cairo.

With this double-headed endorsement by the United States, Nour is losing what little favor he still has in Egypt. He is now seen as a U.S. stooge, to add to a long list of failings.

Ang Kapatiran ng Muslim, which is outlawed but tolerated since it renounced terrorism, is more representative of Egyptian opinion than Nour. There is also the Kifaya (Enough) movement that groups Egypt’s leading intellectuals. But they declined to meet with Rice.

The United States is seen throughout the Arab world as synonymous with Israel. This automatically limits the Bush administration’s ability to win friends and influence people. Those making the most out of U.S. pressure to democratize are organizations listed by the United States asterrorist.Both Hamas in the Palestinian territories and Hezbollah in Lebanon are now mining opportunities both above and underground. Islamic legislators in Jordan petitioned King Abdullah to allow Jordanian Hamas leaders, evicted six years ago, to come home. The king listened impassively.

It took Europe 500 years to reach the degree of political maturity witnessed by the recent collapse of the European Union’s plans for a common constitution. Winston Churchill said democracy is the worst form of government except all the others that have been tried. But Churchill also said, “The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.This still applies in the souks of the Arab world, from Marrakech to Muscat.

The Problem of the Egyptian Muslim Brotherhood

Jeffrey Azarva

Samuel Tadros

On June 20, 2007, ang Estados Unidos. Department of State’s Bureau of Intelligence and Research convened ameeting ofU.S. intelligence officials to weigh the prospect of formal engagement with the Egyptian Muslim Brotherhood,1known in Arabic as al-Ikhwan al-Muslimin. The session was the result of several years of discussion aboutengaging the group considered by many to be the fountainhead of Sunni fundamentalism.Although the Bush administration established a diplomatic quarantine of the Brotherhood afterSeptember 11, 2001, members of the U.S. House of Representatives held several meetings in Egyptin the spring of 2007—almost three months before the State Department meeting—with MuhammadSaad al-Katatni, an independent member of the Egyptian parliament and the head of its Brotherhoodaffiliatedbloc. On April 5, 2007, House Majority Leader Steny Hoyer (D-Md.) broke with conventionand met with Katatni at the Egyptian parliament building and at the residence ofU.S. ambassador to Egypt Francis J. Ricciardone. Then, on May 27, 2007, a four-member U.S. congressionaldelegation led by Representative David Price (D-N.C.) met with Katatni in Cairo.Following Hoyer’s visit, ang Estados Unidos. Embassy in Cairo dismissed Egyptian criticism that his meetingspresaged a reversal of U.S. policy.2 In November 2007, Ricciardone also played down themeetings when he claimed that U.S. contacts with nominally independent Brotherhood members did“not imply American endorsement of the views of the individual parliamentarians or their politicalaffiliates.”3 Despite this reassurance, the meetings with Katatni are indicative of opinion leaders, bothinside and outside the U.S. government, warming inevitable. Yet while the movement, established by Hassan al-Banna in 1928, constitutes the most organizedand well-funded opposition in the country today—the byproduct of both its charitable services and da’wa (literally“call to God,” or preaching) network that operate outside state control—any examination of its rhetoricand political platforms shows U.S. outreach to be premature. Despite its professed commitment to pluralismand the rule of law, the Brotherhood continues to engage in dangerous doublespeak when it comes to the mostfundamental issues of democracy.

Democracy Protecting Itself from Itself?

Ebru Erdem

Studies on government in Muslim societies and in the Middle East in particular have mostly focused on authoritarianism. They sought to answer why authoritarianism is the most often observed regime type, and why it persists. Recent work has looked at the role of elections and elected bodies under authoritarianism, explaining why they exist and what purposes they serve (Blaydes 2008; Lust-Okar 2006). The goal of this paper is to shift the spotlight onto the judiciary, and to the political role of high courts in Muslim societies with different levels of authoritarianism.Judiciaries and the judicial processes in Muslim societies have not caught much scholarly attention. Much of the work in this area has revolved around Shari’a. Shari’a law, incorporation of the Shari’a into western style judicial systems and legal codes, conflicts between western and Shari’a inspired codes of family law, and especially the impact of the latter on women’s rights are some of the extensively studied topics concerning the judicial processes in these societies. On the other hand, work on judiciary as a political institution in the Muslim world is scarce, notable exceptions being Moustafa (2003) and Hirschl (2004). Judiciaries may take different institutional forms, be based on different legal traditions, or vary in the level of independence they enjoy, but they are still a political institutions.Why study the judiciary in the Muslim World? Is a focus on the judiciary meaningful given the dominance of the executives in countries with authoritarian regimes? The justification for a focus on the judiciary has different dimensions. From a rational choice-institutionalist perspective: if an institution exists, there must be a reason for it, and we think that investigating the raison d’être of the judiciaries will provide interesting insights about political processes and executive strategies. From an institutional-design perspective, the shape that an institution takes2is related to the strategies of the actors negotiating over that institution, and we would like to use the observed variance in judicial institutions and powers across countries and time periods to learn about different aspects of political bargains that scholars have studied in other political realms. From a democratic development perspective, the establishment of the checks and balances is central to a functioning and sustainable democracy, and we would argue that studying the judiciary is central to understanding the prospects towards establishment of rule of law and a credible commitment to democracy (Weingast 1997).

What Happened to the “Arab Street?"

Neha SahgalWhy do opposition movements engage in protest under some circumstances but not inothers? Why did the Muslim Brotherhood in Egypt organize large scale protest during the 2005regime initiated political reforms while remaining largely off the streets during the United States’led war in Iraq in 2003? There is a common notion among Western public opinion and policymakers that United States’ policies in the Middle East have led to greater political activismamong Islamic fundamentalists. Pa, while citizens around the world protested the war in Iraq,Egypt remained largely quiet. The lack of protest and other acts of opposition were surprisinggiven the history of Arab-anti colonial struggle, the 1950s street politics in Egypt that broughtNasser to power and the flourishing civil society organizations in the region exemplified byIslamist parties, non governmental organizations and professional syndicates. More importantly,with the 2005 regime initiated political opening in Egypt, the country’s largest oppositionmovement, the Islamist Muslim Brotherhood organized high levels of protests anddemonstrations exposing undemocratic practices of the current government and seeking greaterpolitical freedom. The year 2005, was marked by a “wave of contention” in Egypt standing instark contrast to the lack of mobilization against the Iraq war. Clearly, Muslim Brotherhoodprotest activity is guided by factors other than the prevalence of “anti-Americanism.”Scholars of contentions politics have developed and tested various theories that explainand predict protest behavior. Strain and breakdown theories explain protest as an outcome ofeconomic conditions while resource mobilization theories have stressed the role of material andorganizational constraints in organizing protest. Yet others have argued that protests are spurredby structural changes, for example, divisions or breakdown in the government. In this paper, Iargue that explaining the protest behavior of one group should take into account the group’sinteraction with other opposition actors. Opposition groups operate in a dense network of allies,adversaries as well as counter movements. Therefore their strategies influence each other intangible ways. I present an analysis of how the 2005 political opening in Egypt led to changes inlegal parties such as al-Ghad and al-Wafd that were allowed to contest presidential andparliamentary elections. Further, the new movement Kifaya, originally formed to expressopposition to the Iraq war, also gained momentum as an anti-Mubarak, pro-democracy alliance.The changes in the parties that were allowed to contest elections and the emergence of newmovements altered the socio-political context for the “officially banned, yet tolerated,” MuslimBrotherhood. The Brotherhood tried to reassert itself as the main voice of political opposition inthe country by organizing greater protest activity and in this way established similarity with legalopposition parties. While legal opposition parties remain weak and ineffective in Egypt, andnewer opposition movements are still small in their membership, they may still influence eachothers’ strategies in tangible ways.

The Muslim Brotherhood of Jordan and Jama’at-i-Islam of Pakistan

Neha Sahgal

The study of Islamist activism is new to social movement theory. Socialmovement scholarship has ignored Islamist movements because of their unique faithbasednature. More recently scholars have recognized that the processes of contentionconceptualized by social movement theory can be applied to Islamist activism to seektheoretical refinements in both areas of study.In this paper, I examine variations in the strategies followed by Islamistmovements in response to government policies. States have followed various policies inmanaging the tide of Islamist opposition to their power. Some states have chosen to userepressive means (Egypt, Jordan before 1989), while others, at different times in theirhistory have used accommodative policies (Jordan after 1989, Pakistan, Malaysia). Iexamine the effects of government accommodation on Islamist movement strategies.I argue that accommodation can have varying effects on Islamist movementstrategies depending on the nature of accommodative policies followed. Governmentshave employed two different types of accommodative policies in their tenuousrelationship with Islamist opposition – Islamization and liberalization. Islamizationattempts to co-opt the movements through greater religiosity in state and society.Liberalization allows the movements to conduct their activities at both the state and thesocietal level without necessarily increasing the religiosity of the state1. Islamizationdisempowers Islamists while liberalization empowers them by providing a sphere ofinfluence.