RSSTë gjitha Entries tagged Me: "Islamik"

Shënime mbi Isocratic Trashëgimia dhe islame mendimit politik: Shembulli i Arsimit

Shënime mbi Isocratic Trashëgimia dhe islame mendimit politik: Shembulli i Arsimit

Një tipar i pafat i historisë njerëzore është tendenca për dallimet fetare dhe con ?? TIK për të ushqyer veten me krijoj helmuese e injorancës dhe paragjykimeve.

Get Adobe Flash player