RSSL-Iskrizzjonijiet kollha fil- "Lvant Nofsani" Kategorija

L-Għarab Għarbi

DAVID B. OTTAWAY

Ottubru 6, 1981, kien maħsub li jkun jum ta’ ċelebrazzjoni fl-Eġittu. Immarka l-anniversarju tal-akbar mument ta’ rebħa tal-Eġittu fi tliet kunflitti Għarab-Iżraeljani, meta l-armata underdog tal-pajjiż imbuttat tul il-Kanal ta 'Suez fil-ġranet tal-ftuħ tal- 1973 Il-Gwerra ta’ Yom Kippur u bagħtet truppi Iżraeljani tkebbib f’irtir. Fuq jibred, filgħodu bla sħab, l-istadium tal-Kajr kien ippakkjat bil-familji Eġizzjani li kienu ġew biex jaraw il-militar jissawwab il-hardware tiegħu.Fuq l-istand tar-reviżjoni, President Anwar el-Sadat,il-perit tal-gwerra, raw b'sodisfazzjon kif irġiel u magni parad quddiemu. Kont fil-qrib, korrispondent barrani li għadu kif wasal.F’daqqa waħda, wieħed mit-trakkijiet tal-armata waqaf direttament quddiem l-istand tar-reviżjoni eżatt kif sitt ġettijiet Mirage ħarġu fuq rashom fi prestazzjoni akrobatika, pittura s-sema bi traċċi twal aħmar, isfar, vjola,u duħħan aħdar. Sadat qam bil-wieqfa, milli jidher qed jipprepara biex jiskambja tislima ma’ kontinġent ieħor ta’ truppi Eġizzjani. Huwa għamel lilu nnifsu mira perfetta għal erba’ assassini Iżlamiċi li qabżu minn fuq it-trakk, daħlet fuq il-podju, u mifni ġismu bil-balal. Hekk kif il-qattiela komplew għal dik li dehret eternità biex isprejjaw l-istand bin-nar fatali tagħhom, Jien ikkunsidrajt għal instant jekk għandux nolqot l-art u nirriskjax li niġi maqtula sal-mewt minn spettaturi ippanikjati jew jekk nibqax bil-mixi u nirriskja li nieħu balla mitlufa. L-istint qalli biex nibqa’ fuq saqajja, u s-sens ta’ dmir ġurnalistiku tiegħi ġegħluni biex immur insir naf jekk Sadat kienx ħaj jew mejjet.

FEMINISMU BEJN SEKULAŻMU U IŻLAMISMU: IL-KAŻ TAL-PALESTINA

Dr, Islah Jad

Elezzjonijiet leġiżlattivi li saru fix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża fi 2006 ġab fil-poter il-moviment Iżlamiku Ħamas, li kompla jifforma l-ma;;oranza tal-Kunsill Le;islattiv Palestinjan u wkoll l-ewwel gvern tal-Hamas ma;;oranza. Dawn l-elezzjonijiet irriżultaw fil-ħatra tal-ewwel ministru mara tal-Ħamas, li sar il-Ministru tal-Affarijiet tan-Nisa. Bejn Marzu 2006 u Ġunju 2007, żewġ ministri nisa differenti tal-Ħamas ħadu din il-kariga, iżda t-tnejn sabuha diffiċli biex jimmaniġġjaw il-Ministeru peress li ħafna mill-impjegati tiegħu ma kinux membri tal-Ħamas iżda kienu jappartjenu għal partiti politiċi oħra., u l- biċċa l- kbira kienu membri taʼ Fatah, il-moviment dominanti li jikkontrolla l-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet tal-Awtorità Palestinjana. Perjodu ta’ tensjoni bejn in-nisa tal-Ħamas fil-Ministeru tal-Affarijiet tan-Nisa u l-membri nisa ta’ Fatah spiċċaw wara li l-Ħamas ħa l-poter fil-Medda ta’ Gaża u l-waqgħa riżultanti tal-gvern tagħha fix-Xatt tal-Punent – ​​ġlieda. li ġieli ħa xejra vjolenti. Raġuni waħda li ssemmiet aktar tard biex tispjega din il-ġlieda kienet id-differenza bejn id-diskors femminista sekulari u d-diskors Iżlamiku dwar kwistjonijiet tan-nisa.. Fil-kuntest Palestinjan dan in-nuqqas ta’ qbil ħa natura perikoluża peress li ntuża biex jiġġustifika t-tkomplija tal-ġlieda politika mdemmija, it-tneħħija tan-nisa tal-Ħamas mill-pożizzjonijiet jew il-karigi tagħhom, u l-firdiet politiċi u ġeografiċi prevalenti dak iż-żmien kemm fix-Xatt tal-Punent kif ukoll fil-Medda ta’ Gaża okkupata.
Din il-ġlieda tqajjem għadd ta’ mistoqsijiet importanti: għandna nikkastigaw il-moviment Iżlamiku li wasal fil-poter, jew għandna nikkunsidraw ir-raġunijiet li wasslu għall-falliment ta’ Fateh fl-arena politika? Jista' l-feminiżmu joffri qafas komprensiv għan-nisa, irrispettivament mill-affiljazzjonijiet soċjali u ideoloġiċi tagħhom? Jista’ diskors ta’ bażi komuni kondiviża għan-nisa jgħinhom jirrealizzaw u jaqblu dwar l-għanijiet komuni tagħhom?? Il-paternaliżmu huwa preżenti biss fl-ideoloġija Iżlamista, u mhux fin-nazzjonaliżmu u l-patrijottiżmu? X'nifhmu bil-feminiżmu? Hemm femminiżmu wieħed biss, jew diversi feminisms? Xi ngħidu bl-Iżlam – huwa l-moviment magħruf b'dan l-isem jew ir-reliġjon, il-filosofija, jew is-sistema legali? Irridu mmorru fil-qiegħ ta’ dawn il-kwistjonijiet u nqisuhom bir-reqqa, u rridu naqblu dwarhom biex wara niddeċiedu, bħala femministi, jekk il-kritika tagħna tal-paternaliżmu għandha tkun diretta lejn ir-reliġjon (fidi), li għandha tkun limitata għall-qalb ta’ min jemmen u ma titħalliex tieħu l-kontroll tad-dinja in ġenerali, jew il-ġurisprudenza, li tirrelata ma 'skejjel differenti ta' fidi li jispjegaw is-sistema legali li tinsab fil-Quran u l-kliem tal-Profeta – is-Sunnah.

ATTIVIŻMU TAN-NISA IŻLAMISTI FIL-PALESTINA OKUPPATA

Intervisti minn Khaled Amayreh

Intervista ma' Sameera Al-Halayka

Sameera Al-Halayka hija membru elett tal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan. Hija kienet

imwieled fir-raħal ta’ Shoyoukh ħdejn Hebron fi 1964. Hija għandha BA fix-Xarija (Iżlamiku

Ġurisprudenza) mill-Università ta’ Hebron. Hija ħadmet bħala ġurnalista minn 1996 biex 2006 meta

daħlet fil-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan bħala membru elett fil- 2006 elezzjonijiet.

Hija miżżewġa u għandha sebat itfal.

Q: F'xi pajjiżi tal-punent hemm impressjoni ġenerali li jirċievu n-nisa

trattament inferjuri fi ħdan gruppi ta’ reżistenza Iżlamika, bħall-Ħamas. Huwa veru dan?

Kif jiġu trattati l-attivisti nisa fil-Ħamas?
Id-drittijiet u d-dmirijiet tan-nisa Musulmani joħorġu l-ewwel u qabel kollox mix-Xarija jew il-liġi Iżlamika.

Mhumiex atti jew ġesti volontarji jew ta’ karità li nirċievu mill-Ħamas jew minn xi ħadd

inkella. Għalhekk, fejn għandu x’jaqsam l-involviment politiku u l-attiviżmu, in-nisa ġeneralment għandhom

l-istess drittijiet u dmirijiet bħall-irġiel. Wara kollox, nisa jagħmlu mill-inqas 50 fil-mija ta

is-soċjetà. F'ċertu sens, huma s-soċjetà kollha għax iwelldu, u jgħollu,

il-ġenerazzjoni l-ġdida.

Għalhekk, Nista' ngħid li l-istatus tan-nisa fi ħdan il-Ħamas huwa f'konformità sħiħa magħha

status fl-Islam innifsu. Dan ifisser li hija sieħba sħiħa fil-livelli kollha. Tabilħaqq, kieku tkun

inġust u inġust għal Iżlamiku (jew Iżlamiku jekk tippreferi) mara biex tkun sieħba fit-tbatija

filwaqt li hija eskluża mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dan huwa għaliex ir-rwol tal-mara fil

Il-Ħamas dejjem kien pijunier.

Q: Tħoss li l-emerġenza tal-attiviżmu politiku tan-nisa fi ħdan il-Ħamas hija

żvilupp naturali li huwa kompatibbli mal-kunċetti Iżlamiċi klassiċi

rigward l-istatus u r-rwol tan-nisa, jew hija sempliċement rispons meħtieġ għal

pressjonijiet tal-modernità u rekwiżiti ta’ azzjoni politika u tal-kontinwita

okkupazzjoni Iżraeljana?

M'hemm l-ebda test fil-ġurisprudenza Iżlamika u lanqas fil-karta tal-Ħamas li jimpedixxi lin-nisa milli

parteċipazzjoni politika. Nemmen li hu minnu l-oppost — hemm bosta versi Koraniċi

u qal tal-Profeta Muhammed li jħeġġeġ lin-nisa biex ikunu attivi fil-politika u fil-pubbliku

kwistjonijiet li jaffettwaw lill-Musulmani. Iżda huwa minnu wkoll li għan-nisa, kif inhu għall-irġiel, attiviżmu politiku

mhix obbligatorja iżda volontarja, u hija fil-biċċa l-kbira deċiża fid-dawl tal-kapaċitajiet ta’ kull mara,

kwalifiki u ċirkostanzi individwali. Minkejja dan, juru tħassib għall-pubbliku

kwistjonijiet hija obbligatorja fuq kull raġel u mara Musulmani. Il-Profeta

Qal Muhammed: "Min ma jurix tħassib għall-affarijiet tal-Musulmani mhuwiex Musulman."

Barra minn hekk, In-nisa Iżlamiċi Palestinjani jridu jieħdu l-fatturi oġġettivi kollha fuq il-post

kont meta tiddeċiedi jekk għandhiex tissieħeb fil-politika jew tinvolvix ruħha fl-attiviżmu politiku.


NISA IRANJI WARA IR-RIVOLUZZJONI IŻLAMIKA

Ansiia Khaz Allii


Għaddew aktar minn tletin sena mit-trijonf tar-Rivoluzzjoni Iżlamika fl-Iran, għadhom għad hemm a numru ta’ mistoqsijiet u ambigwitajiet dwar il-mod kif ir-Repubblika Iżlamika u l-liġijiet tagħha jittrattaw problemi kontemporanji u ċirkostanzi attwali, partikolarment fir-rigward tan-nisa u d-drittijiet tan-nisa. Dan id-dokument qasir se jitfa’ dawl fuq dawn il-kwistjonijiet u jistudja l-pożizzjoni attwali tan-nisa f’diversi sferi, meta tqabbel dan mas-sitwazzjoni qabel ir-Rivoluzzjoni Iżlamika. Intużat data affidabbli u awtentikata kull fejn hu possibbli. L-introduzzjoni tiġbor fil-qosor numru ta 'studji teoretiċi u legali li jipprovdu l- bażi għall-analiżi sussegwenti aktar prattika u huma s-sorsi minn fejn tkun inkisbet id-dejta.
L-ewwel taqsima tikkunsidra attitudnijiet tat-tmexxija tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran lejn in-nisa u drittijiet tan-nisa, and then takes a comprehensive look at the laws promulgated since the Islamic Revolution concerning women and their position in society. The second section considers women’s cultural and educational developments since the Revolution and compares these to the pre-revolutionary situation. Il third section looks at women’s political, social and economic participation and considers both quantative and qualitative aspects of their employment. The fourth section then examines questions of the family, il relationship between women and the family, and the family’s role in limiting or increasing women’s rights in the Islamic Republic of Iran.

It-Totalitarjaniżmu tal-Iżlamiżmu Jihadist u l-Isfida tiegħu għall-Ewropa u għall-Islam

Basso tibi

Meta taqra l-maġġoranza tat-testi li jinkludu l-letteratura vasta li ġiet ippubblikata minn esperti awtoproklamati dwar l-Iżlam politiku, huwa faċli li taqbeż il-fatt li qam moviment ġdid. Aktar minn hekk, din il-letteratura tonqos milli tispjega b’mod sodisfaċenti l-fatt li l-ideoloġija li tmexxiha hija bbażata fuq interpretazzjoni partikolari tal-Islam., u li għalhekk hija fidi reliġjuża politiċizzata,
mhux sekulari. L-uniku ktieb li fih l-Islam politiku huwa indirizzat bħala forma ta’ totalitarjaniżmu huwa dak ta’ Paul Berman, Terrur u Liberaliżmu (2003). L-awtur huwa, madankollu, mhux espert, ma jistax jaqra sorsi Iżlamiċi, u għalhekk tiddependi fuq l-użu selettiv ta’ sors sekondarju wieħed jew tnejn, b'hekk naqas milli jifhem il-fenomenu.
Waħda mir-raġunijiet għal nuqqasijiet bħal dawn hija l-fatt li ħafna minn dawk li jfittxu li jinfurmawna dwar it-‘theddida tal-ġiħadista’ – u Berman huwa tipiku ta’ din il-borża ta’ studju – mhux biss m’għandhomx il-ħiliet lingwistiċi biex jaqraw is-sorsi prodotti mill-ideoloġi tal-politika. Iżlam, iżda wkoll nuqqas ta’ għarfien dwar id-dimensjoni kulturali tal-moviment. Dan il-moviment totalitarju ġdid huwa f'ħafna modi novità
fl-istorja tal-politika peress li għandha l-għeruq tagħha f’żewġ fenomeni paralleli u relatati: l-ewwel, il-kulturalizzazzjoni tal-politika li twassal biex il-politika tiġi kunċettwali bħala sistema kulturali (fehma li kienet pijuniera minn Clifford Geertz); u t-tieni ir-ritorn tas-sagru, jew ‘re-enchantment’ tad-dinja, bħala reazzjoni għas-sekularizzazzjoni intensiva tagħha li tirriżulta mill-globalizzazzjoni.
L-analiżi ta 'ideoloġiji politiċi li huma bbażati fuq reliġjonijiet, u li jistgħu jeżerċitaw appell bħala reliġjon politika bħala konsegwenza ta 'dan, tinvolvi fehim fix-xjenza soċjali tar-rwol tar-reliġjon li għandha l-politika dinjija, speċjalment wara li s-sistema bi-polari tal-Gwerra Bierda ċediet għal dinja multi-polari. Fi proġett li sar fl-Istitut Hannah Arendt għall-applikazzjoni tat-totalitarjaniżmu għall-istudju tar-reliġjonijiet politiċi, I pproponejt id-distinzjoni bejn ideoloġiji sekulari li jaġixxu bħala sostitut għar-reliġjon, u ideoloġiji reliġjużi bbażati fuq fidi reliġjuża ġenwina, li huwa l-każ fil-fundamentaliżmu reliġjuż (ara n-nota
24). Proġett ieħor dwar ‘Reliġjon Politika’, mwettqa fl-Università ta’ Basel, għamilha aktar ċara l-punt li approċċi ġodda għall-politika jsiru meħtieġa ladarba fidi reliġjuża tilbes ilbies politiku. Ibbażat fuq is-sorsi awtorevoli tal-Iżlam politiku, dan l-artikolu jissuġġerixxi li l-varjetà kbira ta’ organizzazzjonijiet ispirati mill-ideoloġija Iżlamista għandhom jiġu kunċettwali kemm bħala reliġjonijiet politiċi kif ukoll bħala movimenti politiċi.. Il-kwalità unika tal-gideb tal-Islam politiku hija l-fatt li hija bbażata fuq reliġjon transnazzjonali (ara n-nota 26).

Iżlam, Iżlam politiku u l-Amerika

Għarfien Għarbi

Hija "Fratellanza" ma 'l-Amerika Possibbli?

khalil al-anani

“M'hemm l-ebda ċans li tikkomunika ma' xi U.S. amministrazzjoni sakemm l-Istati Uniti żżomm il-ħarsa fit-tul tagħha tal-Islam bħala periklu reali, fehma li tpoġġi lill-Istati Uniti fl-istess dgħajsa tal-għadu Żjonista. M'għandna l-ebda ideat minn qabel dwar il-poplu Amerikan jew l-Istati Uniti. is-soċjetà u l-organizzazzjonijiet ċiviċi u t-think tanks tagħha. M'għandna l-ebda problema biex nikkomunikaw mal-poplu Amerikan iżda m'huma qed isiru l-ebda sforzi adegwati biex iressquna eqreb,” qal Dr. Issam al-Iryan, kap tad-dipartiment politiku tal-Fratellanza Musulmana f’intervista bit-telefon.
Kliem Al-Iryan jiġbor il-fehmiet tal-Fratellanza Musulmana dwar il-poplu Amerikan u l-Istati Uniti.. gvern. Membri oħra tal-Fratellanza Musulmana jaqblu, kif kien il-mibki Hassan al-Banna, li waqqaf il-grupp fi 1928. Al- Banna qieset il-Punent l-aktar bħala simbolu ta’ tħassir morali. Salafi oħra – skola ta’ ħsieb Iżlamiku li tiddependi fuq l-antenati bħala mudelli eżemplari – ħadu l-istess fehma tal-Istati Uniti, iżda m'għandhomx il-flessibbiltà ideoloġika mħaddna mill-Fratellanza Musulmana. Filwaqt li l-Fratellanza Musulmana temmen fl-involviment tal-Amerikani fi djalogu ċivili, gruppi estremisti oħra ma jaraw l-ebda punt fid-djalogu u jsostnu li l-forza hija l-uniku mod kif tittratta l-Istati Uniti.

Demokrazija Liberali u Islam Politiku: it-Tiftix għal Common Ground.

Mostapha Benhenda

Dan id-dokument ifittex li jistabbilixxi djalogu bejn it-teoriji politiċi demokratiċi u Islamiċi.1 L-interazzjoni bejniethom hija mħawwda.: pereżempju, sabiex jispjegaw ir-relazzjoni li teżisti bejn id-demokrazija u l-konċepiment tagħhom tal-politika Islamika ideali
reġim, l-istudjuż Pakistani Abu ‘Ala Maududi ħoloq in-neoloġiżmu “teodemokrazija” filwaqt li l-istudjuż Franċiż Louis Massignon issuġġerixxa l-ossimoron “teokrazija sekulari”. Dawn l-espressjonijiet jissuġġerixxu li xi aspetti tad-demokrazija jiġu evalwati b’mod pożittiv u oħrajn jiġu ġġudikati b’mod negattiv. Pereżempju, L-istudjużi u l-attivisti Musulmani spiss japprovaw il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-ħakkiema, li hija karatteristika li tiddefinixxi d-demokrazija. Għall-kuntrarju, spiss jiċħdu l-prinċipju tas-separazzjoni bejn ir-reliġjon u l-istat, li ħafna drabi titqies bħala parti mid-demokrazija (għalinqas, tad-demokrazija kif magħrufa fl-Istati Uniti llum). Minħabba din il-valutazzjoni mħallta tal-prinċipji demokratiċi, jidher interessanti li jiġi determinat il-konċepiment tad-demokrazija sottostanti mudelli politiċi Iżlamiċi. Fi kliem ieħor, għandna nippruvaw insiru nafu x'inhu demokratiku fit-"teodemokrazija". Għal dak il-għan, fost id-diversità impressjonanti u l-pluralità tat-tradizzjonijiet Iżlamiċi tal-ħsieb politiku normattiv, essenzjalment niffukaw fuq il-kurrent wiesa’ tal-ħsieb li jmur lura għal Abu ‘Ala Maududi u l-intellettwali Eġizzjan Sayyed Qutb.8 Din it-tendenza partikolari tal-ħsieb hija interessanti għax fid-dinja Musulmana., tinsab fil-bażi ta’ wħud mill-aktar oppożizzjonijiet ta’ sfida għat-tixrid tal-valuri li joriġinaw mill-Punent. Ibbażat fuq valuri reliġjużi, din it-tendenza elaborat mudell politiku alternattiva għad-demokrazija liberali. B'mod ġenerali, il-konċepiment tad-demokrazija inkluża f’dan il-mudell politiku Iżlamiku huwa proċedurali. B'xi differenzi, dan il-konċepiment huwa ispirat minn teoriji demokratiċi sostnuti minn xi kostituzzjonalisti u xjentisti politiċi.10 Hija rqiqa u minimalista., sa ċertu punt. Pereżempju, ma tistrieħ fuq l-ebda kunċett ta’ sovranità popolari u ma teħtieġ l-ebda separazzjoni bejn ir-reliġjon u l-politika. L-ewwel għan ta’ dan id-dokument huwa li jelabora dan il-kunċett minimalista. Nagħmlu dikjarazzjoni mill-ġdid dettaljata dwarha sabiex niżolaw dan il-konċepiment mill-morali tiegħu (liberali) fondazzjonijiet, li huma kontroversjali mill-perspettiva Iżlamika partikolari kkunsidrata hawn. Tabilħaqq, il-proċess demokratiku ġeneralment ikun derivat minn prinċipju ta’ awtonomija personali, li mhux approvat minn dawn it-teoriji Iżlamiċi.11 Hawnhekk, nuru li prinċipju bħal dan mhuwiex meħtieġ biex jiġġustifika proċess demokratiku.

Il-Prinċipju tal-Moviment fl-Istruttura tal-Islam

Dr. Muhammad Iqbal

Bħala moviment kulturali l-Islam jirrifjuta l-veduta statika l-antika ta 'l-univers, u jilħaq veduta dinamika. Bħala sistema emozzjonali ta 'unifikazzjoni tagħraf il-valur tal-individwu bħala tali, u jirrifjuta r-relazzjoni tad-demm bħala bażi tal-għaqda umana. Ir-relazzjoni tad-demm hija earthrootedness. It-tfittxija għal pedament purament psikoloġiku tal-għaqda umana ssir possibbli biss bil-perċezzjoni li l-ħajja umana kollha hija spiritwali fl-oriġini tagħha.1 Perċezzjoni bħal din hija kreattiva ta’ lealtajiet ġodda mingħajr ebda ċerimonjali biex iżżommhom ħajjin., u jagħmilha possibbli għall-bniedem li jemanċipa ruħu mill-art. Il-Kristjaneżmu li oriġinarjament kien deher bħala ordni monastika ġie ppruvat minn Kostantinu bħala sistema ta’ unifikazzjoni.2 In-nuqqas tiegħu li jaħdem bħala sistema bħal din wassal lill-Imperatur Ġiljan3 biex jirritorna lejn l-allat qodma ta’ Ruma li fuqhom ipprova jpoġġi interpretazzjonijiet filosofiċi.. B’hekk storiku modern taċ-ċivilizzazzjoni wera l-istat tad-dinja ċivilizzata dwar iż-żmien meta l-Islam deher fuq il-palk tal-Istorja: Kien jidher allura li ċ-ċiviltà kbira li kienet ħadet erbat elef sena biex tinbena kienet fuq il-ponta tad-diżintegrazzjoni., u li l-umanità x’aktarx terġa’ lura għal dik il-kundizzjoni ta’ barbariżmu fejn kull tribù u setta kienet kontra l-oħra, u l-liġi u l-ordni ma kinux magħrufa . . . Il
sanzjonijiet tribali qodma kienu tilfu s-setgħa tagħhom. Għalhekk il-metodi imperjali qodma ma jibqgħux joperaw. Is-sanzjonijiet il-ġodda maħluqa minn
Il-Kristjaneżmu kienu qed jaħdmu diviżjoni u qerda minflok għaqda u ordni. Kien żmien mimli traġedja. Ċiviltà, bħal siġra ġiganteska li l-weraq tagħha kien fuq id-dinja u li l-fergħat tagħha kienu taw il-frott tad-deheb tal-arti u x-xjenza u l-letteratura, baqa’ jitħawwad, iz-zokk tiegħu m'għadux ħaj bl-imnieħer ta' devozzjoni u riverenza, iżda mħassra sal-qalba, imqatta mill-maltempati tal-gwerra, u miżmuma flimkien biss mill-kurduni tad-drawwiet u l-liġijiet antiki, li jistgħu snap fi kwalunkwe mument. Kien hemm xi kultura emozzjonali li setgħet tiddaħħal, biex tiġbor l-umanità għal darb'oħra fl-unità u biex issalva ċ-ċiviltà? Din il-kultura trid tkun xi ħaġa ta’ tip ġdid, għax is-sanzjonijiet u ċ-ċerimonjali qodma kienu mejta, u li jibnu oħrajn tal-istess tip ikun ix-xogħol
ta’ sekli.’Il-kittieb imbagħad jipproċedi biex jgħidilna li d-dinja kellha bżonn kultura ġdida biex tieħu post il-kultura tat-tron., u s-sistemi ta’ għaqda li kienu bbażati fuq relazzjoni tad-demm.
Huwa aqwa, huwa jżid, li kultura bħal din kellha tfaċċat mill-Għarabja proprju fiż-żmien meta kienet l-aktar meħtieġa. Hemm, madankollu, xejn aqwa fil-fenomenu. Il-ħajja tad-dinja b'mod intuwittiv tara l-bżonnijiet tagħha stess, u f’mumenti kritiċi jiddefinixxi d-direzzjoni tiegħu stess. Dan huwa dak, fil-lingwa tar-reliġjon, insejħu rivelazzjoni profetika. Huwa naturali li l-Islam kellu jitfa' fuq il-kuxjenza ta' poplu sempliċi mhux mimsus minn xi kulturi antiki., u jokkupa pożizzjoni ġeografika fejn tliet kontinenti jiltaqgħu flimkien. Il-kultura l-ġdida ssib il-pedament tal-għaqda tad-dinja fil-prinċipju ta’ Tauhâd.’5 Iżlam, bħala politika, huwa biss mezz prattiku biex dan il-prinċipju jsir fattur ħaj fil-ħajja intellettwali u emozzjonali tal-umanità. Hija titlob lealtà lejn Alla, mhux għat-troni. U peress li Alla huwa l-bażi spiritwali aħħarija tal-ħajja kollha, il-lealtà lejn Alla prattikament tammonta għal-lealtà tal-bniedem lejn in-natura ideali tiegħu stess. Il-bażi spiritwali aħħarija tal-ħajja kollha, kif maħsub mill-Islam, hija eterna u tiżvela ruħha fil-varjetà u l-bidla. Soċjetà bbażata fuq kunċett bħal dan tar-Realtà trid tirrikonċilja, fil-ħajja tagħha, il-kategoriji tal-permanenza u l-bidla. Għandu jkollu prinċipji eterni biex jirregola l-ħajja kollettiva tiegħu, għax l-etern jagħtina sieq fid-dinja tal-bidla perpetwu.

Riforma Iżlamika

Adnan Khan

Il-Prim Ministru Taljan, Silvio Berlusconi ftaħar wara l-avvenimenti ta 9/11:
“... irridu nkunu konxji tas-superjorità taċ-ċiviltà tagħna, sistema li tkun garantita

benesseri, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u – b’kuntrast mal-pajjiżi Iżlamiċi – rispett

għad-drittijiet reliġjużi u politiċi, sistema li għandha l-valuri tagħha fehim tad-diversità

u tolleranza... Il-Punent se jirbaħ il-popli, qisu rebaħ il-komuniżmu, anki jekk dan

tfisser konfront ma’ ċiviltà oħra, dik Iżlamika, mwaħħla fejn kien

1,400 snin ilu…”1

U fi a 2007 jirrapporta l-istitut RAND iddikjarat:
“Il-ġlieda li għaddejja f’ħafna mid-dinja Musulmana hija essenzjalment gwerra ta’

ideat. Ir-riżultat tiegħu se jiddetermina d-direzzjoni futura tad-dinja Musulmana.”

Nibnu Netwerks Musulmani moderati, Istitut RAND

Il-kunċett ta ''islah' (riforma) huwa kunċett mhux magħruf mill-Musulmani. Qatt ma eżistiet matul il-

istorja taċ-ċiviltà Iżlamika; qatt ma ġiet diskussa jew saħansitra kkunsidrata. Ħarsa sommarja lejn il-klassiku

Il-letteratura Iżlamika turina li meta l-istudjużi klassiċi poġġew il-pedamenti ta 'usul, u kkodifikati

deċiżjonijiet Iżlamiċi tagħhom (fiqh) kienu biss iħarsu lejn il-komprensjoni tar-regoli Iżlamiċi sabiex

japplikawhom. Sitwazzjoni simili seħħet meta r-regoli ġew stabbiliti għall-hadith, tafseer u l-

Lingwa Għarbi. Skulari, ħassieba u intellettwali matul l-istorja Iżlamika qattgħu ħafna ħin

tifhem ir-rivelazzjoni ta 'Allah - il-Koran u tapplika l-ayaat fuq ir-realtajiet u maħluqa

prinċipali u dixxiplini sabiex jiffaċilitaw il-fehim. Għalhekk il-Koran baqa’ l-bażi ta’

studju u d-dixxiplini kollha li evolvew kienu dejjem ibbażati fuq il-Koran. Dawk li saru

milquta mill-filosofija Griega bħall-filosfi Musulmani u xi wħud minn fost il-Mut'azilah

kienu kkunsidrati li ħallew il-qasma tal-Islam hekk kif il-Koran ma baqax il-bażi ta’ studju tagħhom. Għalhekk għal

kwalunkwe Musulman li jipprova jiddeduċi regoli jew jifhem x'pożizzjoni għandha tittieħed fuq partikolari

il-ħruġ tal-Koran huwa l-bażi ta’ dan l-istudju.

L-ewwel tentattiv ta’ riforma tal-Iżlam seħħ fil-bidu tas-seklu 19. Sad-dawra tal-

seklu l-Ummah kienet f’perjodu twil ta’ tnaqqis fejn il-bilanċ globali tal-poter inbidel

mill-Khilafah sal-Gran Brittanja. Problemi ta 'immuntar ħakmu l-Khilafah waqt li l-Ewropa tal-Punent kienet fiha

f’nofs ir-rivoluzzjoni industrijali. L-Ummah tilfet il-fehim verġni tagħha tal-Islam, u

f’tentattiv biex ireġġa’ lura t-tnaqqis li ħakem lil Uthmani’s (Ottomani) xi Musulmani intbagħtu lill-

Punent, u b’riżultat ta’ dan laqtu b’dak li raw. Rifa’a Rafi’ al-Tahtawi tal-Eġittu (1801-1873),

mar-ritorn tiegħu minn Pariġi, kiteb ktieb bijografiku bl-isem Takhlis al-ibriz ila talkhis Bariz (Il

Estrazzjoni tad-Deheb, jew Ħarsa ġenerali lejn Pariġi, 1834), ifaħħar l-indafa tagħhom, imħabba għax-xogħol, u fuq

il-moralità soċjali kollha. Hu ddikjara li rridu nimitaw dak li qed isir f’Pariġi, favur bidliet għal

is-soċjetà Iżlamika mil-liberalizzazzjoni tan-nisa għas-sistemi ta’ ħakma. Dan il-ħsieb, u oħrajn bħalha,

immarka l-bidu tax-xejra ta’ reinventing fl-Islam.

GĦERUQ TA 'KUNĊEPTI ŻBAL

IBRAHIM KALIN

Wara Settembru 11, ir-relazzjoni twila u mmarkata bejn l-Islam u l-Punent daħlet f’fażi ġdida. L-attakki ġew interpretati bħala t-twettiq ta 'profezija li kienet ilha fil-kuxjenza tal-Punent għal żmien twil., i.e., il-miġja tal-Islam bħala qawwa ta’ theddida b’intenzjoni ċara li teqred iċ-ċivilizzazzjoni tal-Punent. Rappreżentazzjonijiet tal-Islam bħala vjolenti, militanti, u ideoloġija reliġjuża oppressiva estiża minn programmi televiżivi u uffiċċji statali għal skejjel u l-internet. Kien saħansitra ssuġġerit li Makka, l-aktar belt qaddisa tal-Islam, tkun "nuked" biex tagħti lezzjoni dejjiema lill-Musulmani kollha. Għalkemm wieħed jista’ jħares lejn is-sens mifrux ta’ rabja, ostilità, u vendetta bħala reazzjoni umana normali għat-telf abominabbli ta 'ħajjiet innoċenti, id-demonizzazzjoni tal-Musulmani hija r-riżultat ta 'kwistjonijiet filosofiċi u storiċi aktar profondi.
F'ħafna modi sottili, l-istorja twila tal-Islam u l-Punent, mill-polemika teoloġika ta’ Bagdad fit-tmien u d-disa’ sekli sal-esperjenza ta’ convivencia fl-Andalusija fis-seklu tnax u tlettax., jinforma l-perċezzjonijiet u l-kwiet attwali ta’ kull ċivilizzazzjoni vis-à-vis l-oħra. Dan id-dokument se teżamina xi wħud mill-karatteristiċi ewlenin ta 'din l-istorja u jargumentaw li r-rappreżentazzjonijiet monolitiċi ta' l-Islam, maħluqa u sostnuta minn sett kumpless ħafna ta’ produtturi tal-immaġni, think-tanks, akkademiċi, lobbyists, dawk li jfasslu l-politika, u l-midja, jiddomina l-kuxjenza tal-Punent preżenti, għandhom l-għeruq tagħhom fl-istorja twila tal-Punent mad-dinja Iżlamika. Se jkun argumentat ukoll li t-tħassib profond dwar l-Islam u l-Musulmani wasslu u jkomplu jwasslu għal deċiżjonijiet ta’ politika fundamentalment difettużi u żbaljati li għandhom impatt dirett fuq ir-relazzjonijiet attwali tal-Islam u l-Punent.. L-identifikazzjoni kważi inekwivoka tal-Iżlam mat-terroriżmu u l-estremiżmu fl-imħuħ ta’ ħafna Amerikani wara Settembru 11 huwa riżultat iġġenerat miż-żewġ perċezzjonijiet storiċi żbaljati, li se jiġu analizzati f'xi dettall hawn taħt, u l-aġenda politika ta’ ċerti gruppi ta’ interess li jaraw il-konfrontazzjoni bħala l-uniku mod kif tittratta d-dinja Iżlamika. Huwa ttamat li l-analiżi li ġejja tipprovdi kuntest storiku li fih nistgħu nagħmlu sens ta’ dawn it-tendenzi u r-riperkussjonijiet tagħhom għaż-żewġ dinjiet.

Iżlam fil-Punent

Jocelyne Cesari

L-immigrazzjoni tal-Musulmani lejn l-Ewropa, L-Amerka ta 'Fuq, u l-Awstralja u d-dinamika soċjoreliġjuża kumplessa li żviluppaw sussegwentement għamlu l-Islam fil-Punent qasam ġdid ta’ riċerka konvinċenti.. L-affari Salman Rushdie, kontroversji tal-hijab, l-attakki fuq il-World Trade Center, u l-furur fuq il-cartoons Daniżi huma kollha eżempji ta’ kriżijiet internazzjonali li ħarġu fid-dawl il-konnessjonijiet bejn il-Musulmani fil-Punent u d-dinja Musulmana globali. Dawn is-sitwazzjonijiet ġodda jinvolvu sfidi teoretiċi u metodoloġiċi għall-istudju tal-Islam kontemporanju, u sar kruċjali li nevitaw li nistabbilizzaw jew l-Islam jew il-Musulmani u nirreżistu l-istrutturi retoriċi ta’ diskorsi li huma mħassba bis-sigurtà u t-terroriżmu..
F'dan l-artikolu, Jiena nargumenta li l-Islam bħala tradizzjoni reliġjuża hija terra incognita. Raġuni preliminari għal din is-sitwazzjoni hija li m'hemm l-ebda kunsens dwar ir-reliġjon bħala oġġett ta 'riċerka. Reliġjon, bħala dixxiplina akkademika, saret maqsuma bejn storiċi, soċjoloġiċi, u metodoloġiji ermenewtiċi. Mal-Islam, is-sitwazzjoni hija saħansitra aktar kumplessa. Fil-Punent, l-istudju tal-Iżlam beda bħala fergħa tal-istudji Orjentalisti u għalhekk segwa triq separata u distintiva mill-istudju tar-reliġjonijiet. Anke jekk il-kritika tal-Orjentaliżmu kienet ċentrali għall-emerġenza tal-istudju tal-Islam fil-qasam tax-xjenzi soċjali, it-tensjonijiet jibqgħu qawwija bejn l-Iżlamiċi u kemm l-antropoloġi kif ukoll is-soċjologi. Is-suġġett tal-Islam u l-Musulmani fil-Punent huwa inkorporat f'din il-ġlieda. Implikazzjoni waħda ta 'din it-tensjoni metodoloġika hija li l-istudenti tal-Islam li bdew il-karriera akkademika tagħhom jistudjaw l-Iżlam fi Franza, il-Ġermanja, jew l-Amerika u hija sfida biex tiġi stabbilita l-kredibilità bħala studjużi tal-Islam, partikolarment fl-akkademiku tal-Amerika ta’ Fuq
kuntest.

Okkupazzjoni, Kolonjaliżmu, Apartheid?

Il-Kunsill tar-Riċerka tax-Xjenzi Umani

Il-Kunsill tar-Riċerka tax-Xjenzi Umani tal-Afrika t'Isfel ikkummissjona dan l-istudju biex jittestja l-ipoteżi maħluqa mill-Professur John Dugard fir-rapport li ppreżenta lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU f'Jannar 2007, fil-kapaċità tiegħu bħala Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-territorji Palestinjani okkupati mill-Iżrael (jiġifieri, ix-Xatt tal-Punent, inkluż Ġerusalemm tal-Lvant, u
Gaża, minn hawn 'il quddiem OPT). Il-Professur Dugard għamel il-mistoqsija: Iżrael huwa ċar f'okkupazzjoni militari tal-OPT. Fl-istess waqt, elementi ta' l-okkupazzjoni jikkostitwixxu forom ta' kolonjaliżmu u ta' apartheid, li jmorru kontra l-liġi internazzjonali. X'inhuma l-konsegwenzi legali ta 'reġim ta' okkupazzjoni fit-tul b'karatteristiċi ta 'kolonjaliżmu u apartheid għall-poplu okkupat, il-Qawwa Okkupanti u Stati terzi?
Sabiex jitqiesu dawn il-konsegwenzi, dan l-istudju beda jeżamina legalment il-premessi tal-mistoqsija tal-Professur Dugard: Iżrael huwa l-okkupant tal-OPT, u, jekk iva, elementi tal-okkupazzjoni tagħha ta’ dawn it-territorji jammontaw għal kolonjaliżmu jew apartheid? L-Afrika t'Isfel għandha interess ovvju f'dawn il-mistoqsijiet minħabba l-istorja qarsa tagħha ta' apartheid, li kien jinvolvi ċ-ċaħda tal-awtodeterminazzjoni
lill-popolazzjoni maġġoritarja tagħha u, waqt l-okkupazzjoni tagħha tan-Namibja, l-estensjoni tal-apartheid għal dak it-territorju li l-Afrika t’Isfel effettivament fittxet li tikkolonizza. Dawn il-prattiki illegali m'għandhomx jiġu replikati band'oħra: popli oħra m'għandhomx ibatu bil-mod kif batew il-popolazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel u tan-Namibja.
Biex tesplora dawn il-kwistjonijiet, ġie mmuntat tim internazzjonali ta’ studjużi. L-għan ta' dan il-proġett kien li jiskrutinizza s-sitwazzjoni mill-perspettiva mhux partiġġjana tal-liġi internazzjonali, aktar milli jidħlu fid-diskors politiku u r-retorika. Dan l-istudju huwa r-riżultat ta’ proċess kollaborattiv ta’ ħmistax-il xahar ta’ riċerka intensiva, konsultazzjoni, kitba u reviżjoni. Jikkonkludi u, wieħed jittama, jargumenta b’mod konvinċenti u juri biċ-ċar li Iżrael, peress li 1967, kienet il-Qawwa Okkupanti belliġeranti fl-OPT, u li l-okkupazzjoni tagħha ta’ dawn it-territorji saret intrapriża kolonjali li timplimenta sistema ta’ apartheid. L-okkupazzjoni belliġeranti fiha nnifisha mhijiex sitwazzjoni illegali: hija aċċettata bħala konsegwenza possibbli ta' kunflitt armat. Fl-istess waqt, taħt il-liġi tal-kunflitt armat (magħrufa wkoll bħala liġi umanitarja internazzjonali), ix-xogħol huwa maħsub li jkun biss stat temporanju ta' affarijiet. Il-liġi internazzjonali tipprojbixxi l-annessjoni unilaterali jew l-akkwist permanenti ta’ territorju bħala riżultat tat-theddida jew l-użu tal-forza: jekk dan iseħħ, ebda Stat ma jista' jirrikonoxxi jew jappoġġja s-sitwazzjoni illegali li tirriżulta. B'kuntrast mal-okkupazzjoni, kemm il-kolonjaliżmu kif ukoll l-apartheid huma dejjem illegali u tabilħaqq huma meqjusa bħala ksur partikolarment serju tal-liġi internazzjonali minħabba li huma fundamentalment kuntrarji għall-valuri ewlenin tal-ordni legali internazzjonali. Il-kolonjaliżmu jikser il-prinċipju tal-awtodeterminazzjoni,
li l-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja (ICJ) afferma bħala ‘wieħed mill-prinċipji essenzjali tad-dritt internazzjonali kontemporanju’. L-Istati kollha għandhom id-dmir li jirrispettaw u jippromwovu l-awtodeterminazzjoni. L-apartheid huwa każ aggravat ta’ diskriminazzjoni razzjali, li hija kostitwita skont il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Soppressjoni u l-Kastig tad-Delitt tal-Apartheid (1973,
minn hawn 'il quddiem 'Konvenzjoni ta' l-Apartheid') bi ‘atti inumani mwettqa bil-għan li tiġi stabbilita u tinżamm id-dominazzjoni minn grupp razzjali wieħed ta’ persuni fuq kwalunkwe grupp razzjali ieħor ta’ persuni u li jiġu oppressihom b’mod sistematiku’. Il-prattika tal-apartheid, barra minn hekk, huwa delitt internazzjonali.
Il-Professur Dugard fir-rapport tiegħu lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fi 2007 issuġġerixxa li għandha tintalab opinjoni konsultattiva dwar il-konsegwenzi legali tal-imġiba tal-Iżrael mill-ICJ. Din l-opinjoni konsultattiva bla dubju tikkumplimenta l-opinjoni li tat l-ICJ 2004 dwar il-Konsegwenzi Legali tal-bini ta' ħajt fit-territorji Palestinjani okkupati (minn hawn 'il quddiem 'l-opinjoni konsultattiva tal-Ħajt'). Din il-kors ta' azzjoni legali ma teżawrixxix l-għażliet miftuħa għall-komunità internazzjonali, lanqas id-dmirijiet ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali meta jiġu evalwati li Stat ieħor huwa involut fil-prattiki tal-kolonjaliżmu jew tal-apartheid.

L-ISLAM, DEMOKRAZIJA & L-Istati Uniti:

Fondazzjoni Cordoba

Abdullah Faliq |

Intro ,


Minkejja li huwa kemm dibattitu perenni kif ukoll kumpless, Arches Quarterly jeżamina mill-ġdid minn raġunijiet teoloġiċi u prattiċi, id-dibattitu importanti dwar ir-relazzjoni u l-kompatibilità bejn l-Islam u d-Demokrazija, kif imtenni fl-aġenda ta’ tama u bidla ta’ Barack Obama. Filwaqt li ħafna jiċċelebraw l-axxendent ta’ Obama fl-Uffiċċju Ovali bħala katarsi nazzjonali għall-Istati Uniti, oħrajn jibqgħu inqas ottimisti dwar bidla fl-ideoloġija u l-approċċ fl-arena internazzjonali. Filwaqt li ħafna mit-tensjoni u n-nuqqas ta’ fiduċja bejn id-dinja Musulmana u l-Istati Uniti jistgħu jiġu attribwiti għall-approċċ tal-promozzjoni tad-demokrazija, tipikament jiffavorixxu dittatorjati u reġimi tal-pupazzi li jħallsu s-servizz bla xkiel għall-valuri demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem, il-konsegwenza ta ' 9/11 tassew ikkummenta aktar id-dubji permezz tal-pożizzjoni ta ’l-Amerika dwar l-Islam politiku. Ħoloq ħajt ta ’negattività kif jinstab minn worldpublicopinion.org, skond liema 67% tal-Eġizzjani jemmnu li globalment l-Amerika għandha rwol "prinċipalment negattiv".
Ir-rispons ta ’l-Amerika b’hekk kien xieraq. Billi jeleġġi lil Obama, ħafna madwar id-dinja qed jagħżlu t-tamiet tagħhom biex jiżviluppaw inqas beligeranti, iżda politika barranija aktar ġusta lejn id-dinja Musulmana. It-test għal Obama, kif niddiskutu, huwa kif l-Amerika u l-alleati tagħha jippromwovu d-demokrazija. Se jkun qed jiffaċilita jew jimponi?
Barra minn hekk, jista 'jkun importanti li jkun sensar onest f'żoni mtawla ta' kunflitti? Ir-rikors għall-għarfien espert u għarfien tal-prolifi
c studjużi, akkademiċi, ġurnalisti u politiċi imħawwar, Arches Quarterly joħroġ għar-relazzjoni bejn l-Iżlam u d-Demokrazija u r-rwol tal-Amerika - kif ukoll il-bidliet li ġab Obama, fit-tfittxija tal-bażi komuni. Anas Altikriti, il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Cordoba jipprovdi l-gambit tal-ftuħ għal din id-diskussjoni, fejn jirrifletti fuq it-tamiet u l-isfidi li jistrieħu fit-triq ta ’Obama. Wara Altikriti, l-eks konsulent tal-President Nixon, Dr Robert Crane joffri analiżi bir-reqqa tal-prinċipju Iżlamiku tad-dritt għal-libertà. Anwar Ibrahim, eks Deputat Prim Ministru tal-Malasja, tarrikkixxi d-diskussjoni bir-realtajiet prattiċi tal-implimentazzjoni tad-demokrazija f'soċjetajiet dominanti Musulmani, jiġifieri, fl-Indoneżja u l-Malasja.
Għandna wkoll lil Dr Shireen Hunter, ta 'l-Università ta' Georgetown, L-Istati Uniti, li jesplora pajjiżi Musulmani li għadhom lura fid-demokratizzazzjoni u l-modernizzazzjoni. Dan huwa kkumplimentat minn kittieb tat-terroriżmu, L-ispjegazzjoni ta ’Dr Nafeez Ahmed dwar il-kriżi ta’ wara l-modernità u l-
mewt tad-demokrazija. Dr Daud Abdullah (Direttur tal-Lvant Nofsani Media Monitor), Alan Hart (ex korrispondent tal-ITN u tal-BBC Panorama; awtur taż-Żjoniżmu: L-Għedewwa Veru tal-Lhud) u Asem Sondos (Editur ta ’kull ġimgħa ta’ l-Eġittu Sawt Al Omma) tikkonċentra fuq Obama u r-rwol tiegħu vis-à-vis il-promozzjoni tad-demokrazija fid-dinja Musulmana, kif ukoll ir-relazzjonijiet tal-Istati Uniti mal-Iżrael u l-Fratellanza Musulmana.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin jixxandar, Maldivi, Ahmed Shaheed jispekula dwar il-futur tal-Iżlam u d-Demokrazija; Cllr. Gerry Maclochlainn
– membru tas-Sinn Féin li ġarrab erba' snin ħabs għal attivitajiet Repubblikani Irlandiżi u kampanjatur għall-Guildford 4 u Birmingham 6, jirrifletti fuq il-vjaġġ reċenti tiegħu f'Gaża fejn ra l-impatt tal-brutalità u l-inġustizzja li saru kontra l-Palestinjani; Dr Marie Breen-Smyth, Id-Direttur taċ-Ċentru għall-Istudju tar-Radikalizzazzjoni u l-Vjolenza Politika Kontemporanja jiddiskuti l-isfidi tar-riċerka kritika tat-terrur politiku; Dr Khalid al-Mubarak, kittieb u drammaturgu, jiddiskuti prospetti ta' paċi fid-Darfur; u fl-aħħar il-ġurnalist u attivist tad-drittijiet tal-bniedem Ashur Shamis iħares b’mod kritiku lejn id-demokratizzazzjoni u l-politiċizzazzjoni tal-Musulmani llum.
Nittamaw li dan kollu jagħmel qari komprensiv u sors ta 'riflessjoni fuq kwistjonijiet li jaffettwawna lkoll f'dawl ġdid ta' tama.
Grazzi

Il-politika tal-Ħamas tal-Istati Uniti timblokka l-paċi fil-Lvant Nofsani

Henry Siegman


Taħditiet bilaterali falluti fuq dawn il-passat 16 snin urew li ftehim ta’ paċi fil-Lvant Nofsani qatt ma jista’ jintlaħaq mill-partijiet infushom. Il-gvernijiet Iżraeljani jemmnu li jistgħu jisfidaw il-kundanna internazzjonali tal-proġett kolonjali illegali tagħhom fix-Xatt tal-Punent għax jistgħu joqogħdu fuq l-Istati Uniti biex jopponu sanzjonijiet internazzjonali. Taħditiet bilaterali li mhumiex inkwadrati minn parametri fformulati mill-Istati Uniti (ibbażata fuq riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà, il-ftehim ta’ Oslo, l-Inizjattiva Għarbija għall-Paċi, ir-“road map” u ftehimiet oħra preċedenti Iżraeljani-Palestinjani) ma jistax jirnexxi. Il-gvern tal-Iżrael jemmen li l-Kungress tal-Istati Uniti mhux se jippermetti lil president Amerikan joħroġ tali parametri u jitlob l-aċċettazzjoni tagħhom. X'tama hemm għat-taħditiet bilaterali li jerġgħu jibdew f'Washington DC f'Settembru 2 jiddependi kompletament fuq il-President Obama jipprova li dak it-twemmin huwa żbaljat, u dwar jekk il-“bridging proposals” hu wiegħed, jekk it-taħditiet jaslu f’impass, huma ewfemiżmu għas-sottomissjoni tal-parametri Amerikani. Inizjattiva ta’ l-Istati Uniti bħal din trid toffri lill-Iżrael assigurazzjonijiet miksija bil-ħadid għas-sigurtà tiegħu fil-fruntieri tiegħu ta’ qabel l-1967., iżda fl-istess ħin irid jagħmilha ċara li dawn l-assigurazzjonijiet mhumiex disponibbli jekk l-Iżrael jinsisti li jiċħad lill-Palestinjani stat vijabbli u sovran fix-Xatt tal-Punent u f'Gaża.. Dan id-dokument jiffoka fuq l-ostaklu kbir ieħor għal ftehim ta' status permanenti: in-nuqqas ta’ interlokutur Palestinjan effettiv. Jindirizzaw l-ilmenti leġittimi tal-Ħamas - u kif innutat f'rapport riċenti tas-CENTCOM, Il-Ħamas għandu lmenti leġittimi - jista' jwassal għar-ritorn tiegħu għal gvern ta' koalizzjoni Palestinjan li jipprovdi lill-Iżrael b'sieħeb ta' paċi kredibbli. Jekk dak it-tixrid ifalli minħabba ċ-ċaħda tal-Ħamas, l-abbiltà tal-organizzazzjoni li tipprevjeni ftehim raġonevoli nnegozjat minn partiti politiċi Palestinjani oħra se tkun ġiet imfixkla b'mod sinifikanti. Jekk l-amministrazzjoni Obama mhux se tmexxi inizjattiva internazzjonali biex tiddefinixxi l-parametri ta’ ftehim Iżraeljan-Palestinjan u tippromwovi b’mod attiv ir-rikonċiljazzjoni politika Palestinjana, L-Ewropa trid tagħmel hekk, u nittama li l-Amerika ssegwi. Sfortunatament, m’hemm l-ebda bulit tal-fidda li jista’ jiggarantixxi l-għan ta’ “żewġ stati jgħixu spalla ma’ spalla fil-paċi u s-sigurtà.”
Iżda l-kors preżenti tal-President Obama jipprekludih assolutament.

Iżlamiżmu rivedut

MAHA AZZAM

Hemm kriżi politika u ta’ sigurtà madwar dak li jissejjaħ l-Iżlamiżmu, kriżi li l-anteċedenti tagħha ħafna qabel 9/11. Matul il-passat 25 snin, kien hemm enfasi differenti dwar kif tispjega u tiġġieled l-Iżlamiżmu. Analisti u dawk li jfasslu l-politika
fis-snin tmenin u disgħin tkellmu dwar il-kawżi ewlenin tal-militanza Iżlamika bħala mard ekonomiku u emarġilizzazzjoni. Iktar reċentement kien hemm enfasi fuq ir-riforma politika bħala mezz biex jimmina l-appell tar-radikaliżmu. Illum dejjem aktar, l-aspetti ideoloġiċi u reliġjużi tal-Iżlamiżmu jeħtieġ li jiġu indirizzati għaliex saru karatteristiċi ta’ dibattitu politiku u ta’ sigurtà usa’. Kemm jekk b’rabta mat-terroriżmu tal-Al-Qaeda, riforma politika fid-dinja Musulmana, il-kwistjoni nukleari fl-Iran jew żoni ta’ kriżi bħall-Palestina jew il-Libanu, sar komuni li ssib li l-ideoloġija u r-reliġjon jintużaw minn partiti opposti bħala sorsi ta’ leġittimizzazzjoni, ispirazzjoni u mibdija.
Is-sitwazzjoni hija kkumplikata aktar illum bl-antagoniżmu dejjem jikber lejn u l-biża’ tal-Iżlam fil-Punent minħabba attakki terroristiċi li mbagħad jolqtu l-attitudnijiet lejn l-immigrazzjoni., reliġjon u kultura. Il-konfini tal-umma jew tal-komunità tal-fidili jiġġebbed lil hinn mill-istati Musulmani għal bliet Ewropej. L-umma potenzjalment teżisti kull fejn hemm komunitajiet Musulmani. Is-sens kondiviż ta’ appartenenza għal fidi komuni jiżdied f’ambjent fejn is-sens ta’ integrazzjoni fil-komunità tal-madwar mhuwiex ċar u fejn id-diskriminazzjoni tista’ tkun apparenti. Iktar ma jkun kbir iċ-ċaħda tal-valuri tas-soċjetà,
kemm jekk fil-Punent jew anke fi stat Musulman, akbar tkun il-konsolidazzjoni tal-forza morali tal-Iżlam bħala identità kulturali u sistema ta’ valuri.
Wara l-bumbardamenti f’Londra fuq 7 Lulju 2005 deher aktar ċar li xi żgħażagħ kienu qed jasserixxu l-impenn reliġjuż bħala mod kif jesprimu l-etniċità. Ir-rabtiet bejn il-Musulmani madwar id-dinja u l-perċezzjoni tagħhom li l-Musulmani huma vulnerabbli wasslu lil ħafna f’partijiet differenti ħafna tad-dinja biex jingħaqdu l-qagħdiet lokali tagħhom stess f’wieħed Musulman usa’., wara li identifika kulturalment, jew primarjament jew parzjalment, b’Islam definit b’mod wiesa’.

L-ISLAM U R-REGOLA TAL-LIĠI

Birgit Krawietz
Helmut Reifeld

Fis-soċjetà moderna tal-Punent tagħna, is-sistemi legali organizzati mill-istat normalment jiġbdu linja distintiva li tifred ir-reliġjon u l-liġi. Bil-maqlub, hemm numru ta 'soċjetajiet reġjonali Iżlamiċi fejn ir-reliġjon u l-liġijiet huma marbutin u marbutin mill-qrib illum bħal ma kienu qabel il-bidu ta' l-era moderna. Fl-istess waqt, il-proporzjon li fih il-liġi reliġjuża (shariah bl-Għarbi) u l-liġi pubblika (il-liġi) huma mħallta tvarja minn pajjiż għall-ieħor. X'inhu aktar, l-istatus tal-Iżlam u konsegwentement dak tal-liġi Iżlamika jvarjaw ukoll. Skond informazzjoni provduta mill-Organizzazzjoni tal-Konferenza Iżlamika (OIC), bħalissa hemm 57 Stati Iżlamiċi mad-dinja kollha, definiti bħala pajjiżi li fihom l-Islam huwa r-reliġjon ta ' (1) l-istat, (2) il-maġġoranza tal-popolazzjoni, jew (3) minoranza kbira. Dan kollu jaffettwa l-iżvilupp u l-forma tal-liġi Iżlamika.