RSSรายการทั้งหมดใน "Malysia" หมวด

Dilemma Islamist America แก้ไขของ: บทเรียนจากใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Dilemma Islamist America แก้ไขของ: บทเรียนจากใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สหรัฐอเมริกา. ความพยายามในการส่งเสริมประชาธิปไตยในตะวันออกกลางมานานเป็นอัมพาตโดย"ขึ้นเขียง Islamist": ในทางทฤษฎี, เราต้องการประชาธิปไตย, แต่, ในทางปฏิบัติ, กลัวว่าบุคคลที่จะเป็นมุสลิมได้รับผลประโยชน์สำคัญของการเปิดทางการเมืองใด ๆ.

รับเครื่องเล่น Adobe Flash