RSSรายการทั้งหมดใน "เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม" หมวด

หมู่เกาะมุสลิม

L สูงสุด. มวลรวมประชาชาติ

หนังสือเล่มนี้ได้รับหลายปีในการทำ, ในฐานะผู้เขียนอธิบายในบทนำของเขา, แต่เขาเขียนส่วนใหญ่ของข้อความที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีของเขาเป็นนักวิจัยอาวุโสกับศูนย์การวิจัยเชิงกลยุทธ์ Intelligence. ผู้เขียนได้เป็นเวลาหลายปีคณบดีคณะศึกษา Intelligence ที่ร่วมทหาร Intelligence College. แม้ว่ามันอาจปรากฏว่าหนังสือจะได้รับที่เขียนโดยนักประวัติศาสตร์ที่ดีหรือผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, งานนี้สว่างโดยผู้เขียนกว่าสามทศวรรษในการให้บริการภายในประเทศ Intelligence Community. ความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคของเขามักจะได้รับนำไปใช้กับการประเมินพิเศษสำหรับชุมชน. ด้วยความรู้ของศาสนาอิสลามที่เหนือชั้นของเพื่อนและความกระหายโดยไม่มีเงื่อนไขของเขาในการกำหนดเป้าหมายของศาสนานี้อาจเล่นในพื้นที่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางของความสนใจในปัจจุบันผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของ, ผู้เขียนได้ทำส่วนใหญ่โอกาสที่จะคุ้นเคย Intelligence ชุมชนและผู้อ่านที่กว้างขึ้นด้วยความชื่นชมเชิงกลยุทธ์ของภูมิภาคในอาการปวดเกร็งของ reconciling กองกำลังทางโลกและทางศาสนา.
สิ่งพิมพ์นี้ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายไม่ จำกัด โดยสำนักงานการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย, กระทรวงกลาโหม.

มุสลิมชาวอเมริกันชนชั้นกลางและกระแสหลักส่วนใหญ่

ศูนย์วิจัยพิว

Muslims constitute a growing and increasingly important segment of American society.Yet there is surprisingly little quantitative research about the attitudes and opinions of thissegment of the public for two reasons. แรก, สหรัฐอเมริกา. Census is forbidden by law from askingquestions about religious belief and affiliation, และ, as a result, we know very little about thebasic demographic characteristics of Muslim Americans. ที่สอง, Muslim Americans comprisesuch a small percentage of the U.S. population that general population surveys do not interview asufficient number of them to allow for meaningful analysis.This Pew Research Center study is therefore the first ever nationwide survey to attempt tomeasure rigorously the demographics, attitudes and experiences of Muslim Americans. It buildson surveys conducted in 2006 by the Pew Global Attitudes Project of Muslim minority publics inGreat Britain, ประเทศฝรั่งเศส, Germany and Spain. The Muslim American survey also follows on Pew’sglobal surveys conducted over the past five years with more than 30,000 Muslims in 22 nationsaround the world since 2002.The methodological approach employed was the most comprehensive ever used to studyMuslim Americans. Nearly 60,000 respondents were interviewed to find a representative sampleof Muslims. Interviews were conducted in Arabic, Urdu and Farsi, as well as English. Subsamplesof the national poll were large enough to explore how various subgroups of thepopulationincluding recent immigrants, native-born converts, and selected ethnic groupsincluding those of Arab, Pakistani, and African American heritagediffer in their attitudesThe survey also contrasts the views of the Muslim population as a whole with those ofthe U.S. general population, and with the attitudes of Muslims all around the world, includingWestern Europe. ในที่สุด, findings from the survey make important contributions to the debateover the total size of the Muslim American population.The survey is a collaborative effort of a number of Pew Research Center projects,including the Pew Research Center for the People & the Press, the Pew Forum on Religion &Public Life and the Pew Hispanic Center. The project was overseen by Pew Research CenterPresident Andrew Kohut and Pew Forum on Religion & Public Life Director Luis Lugo. ThePew Research Center’s Director of Survey Research, Scott Keeter, served as project director forthe study, with the close assistance of Gregory Smith, Research Fellow at the Pew Forum. Manyother Pew researchers participated in the design, execution and analysis of the survey.

ต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

MAWDUDI Sayyid

THE MEANING OF ISLAM

Every religion of the world has been named either after its founder or after the community ornation in which it was born. For instance, Christianity takes its name from its prophet JesusChrist; Buddhism from its founder, Gautama Buddha; Zoroastrianism from its founderZoroaster-, and Judaism, the religion of the Jews, from the name of the tribe Judah (of thecountry of Judea) where it originated. The same is true of all other religions except Islam, whichenjoys the unique distinction of having no such association with any particular person or peopleor country. Nor is it the product of any human mind. It is a universal religion and itsobjective is to create and cultivate in man the quality and attitude of Islam.Islam, in fact, is an attributive title. Anyone who possesses this attribute, whatever race,community, country or group he belongs to, is a Muslim. According to the Qur’an (the HolyBook of the Muslims), among every people and in all ages there have been good and righteouspeople who possessed this attributeand all of them were and are Muslims.IslamWhat Does it Mean?Islam is an Arabic word and connotes submission, surrender and obedience. As a religion,Islam stands for complete submission and obedience to Allah.1Everyone can see that we live in an orderly universe, where everything is assigned a place in agrand scheme. The moon, the stars and all the heavenly bodies are knit together in amagnificent system. They follow unalterable laws and make not even the slightest deviation fromtheir ordained courses. เหมือนกับ, everything in the world, from the minute whirling electron tothe mighty nebulae, invariably follows its own laws. Matter, energy and lifeall obey their lawsand grow and change and live and die in accordance with those laws. Even in the human worldthe laws of nature are paramount. Man’s birth, growth and life are all regulated by a set ofbiological laws. He derives sustenance from nature in accordance with an unalterable law. Allthe organs of his body, from the smallest tissues to the heart and the brain, are governedby the laws prescribed for them. In short, ours is a law-governed universe and everything in it isfollowing the course that has been ordained for it.