RSSΌλες οι συμμετοχές στο "Ισλαμική θέματα" Κατηγορία

Μουσουλμανικό Αρχιπέλαγος

max L. Ακαθάριστο

Αυτό το βιβλίο έχει δημιουργηθεί πολλά χρόνια, όπως εξηγεί ο συγγραφέας στον Πρόλογό του, αν και έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του πραγματικού κειμένου κατά τη διάρκεια της χρονιάς του ως ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο για την Έρευνα Στρατηγικής Νοημοσύνης. Ο συγγραφέας ήταν για πολλά χρόνια κοσμήτορας της Σχολής Σπουδών Πληροφοριών στο Joint Military Intelligence College. Ακόμα κι αν φαίνεται ότι το βιβλίο θα μπορούσε να είχε γραφτεί από οποιονδήποτε καλό ιστορικό ή ειδικό της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας, αυτό το έργο φωτίζεται από τις περισσότερες από τρεις δεκαετίες υπηρεσίας του συγγραφέα στην εθνική κοινότητα πληροφοριών. Η περιφερειακή του εμπειρογνωμοσύνη έχει συχνά εφαρμοστεί σε ειδικές αξιολογήσεις για την Κοινότητα. Με γνώση του Ισλάμ απαράμιλλη μεταξύ των συνομηλίκων του και μια αστείρευτη δίψα για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να παίζουν οι στόχοι αυτής της θρησκείας σε τομείς μακριά από το επίκεντρο της τρέχουσας προσοχής των περισσότερων πολιτικών, ο συγγραφέας έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτήν την ευκαιρία για να γνωρίσει την Κοινότητα των Πληροφοριών και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό με τη στρατηγική εκτίμηση μιας περιοχής στη δίνη του συμφιλίωσης κοσμικών και θρησκευτικών δυνάμεων.
Αυτή η δημοσίευση έχει εγκριθεί για απεριόριστη διανομή από το Office of Security Review, Υπουργείο Άμυνας.

Μουσουλμάνοι Αμερικανοί Μέσης Τάξης και κυρίως Mainstream

Κέντρο Ερευνών Pew

Muslims constitute a growing and increasingly important segment of American society.Yet there is surprisingly little quantitative research about the attitudes and opinions of thissegment of the public for two reasons. Πρώτα, the U.S. Census is forbidden by law from askingquestions about religious belief and affiliation, και, as a result, we know very little about thebasic demographic characteristics of Muslim Americans. Δεύτερος, Muslim Americans comprisesuch a small percentage of the U.S. population that general population surveys do not interview asufficient number of them to allow for meaningful analysis.This Pew Research Center study is therefore the first ever nationwide survey to attempt tomeasure rigorously the demographics, attitudes and experiences of Muslim Americans. It buildson surveys conducted in 2006 by the Pew Global Attitudes Project of Muslim minority publics inGreat Britain, Γαλλία, Germany and Spain. The Muslim American survey also follows on Pew’sglobal surveys conducted over the past five years with more than 30,000 Muslims in 22 nationsaround the world since 2002.The methodological approach employed was the most comprehensive ever used to studyMuslim Americans. Nearly 60,000 respondents were interviewed to find a representative sampleof Muslims. Interviews were conducted in Arabic, Urdu and Farsi, as well as English. Subsamplesof the national poll were large enough to explore how various subgroups of thepopulationincluding recent immigrants, native-born converts, and selected ethnic groupsincluding those of Arab, Pakistani, and African American heritagediffer in their attitudesThe survey also contrasts the views of the Muslim population as a whole with those ofthe U.S. general population, and with the attitudes of Muslims all around the world, includingWestern Europe. Τελικά, findings from the survey make important contributions to the debateover the total size of the Muslim American population.The survey is a collaborative effort of a number of Pew Research Center projects,including the Pew Research Center for the People & the Press, the Pew Forum on Religion &Public Life and the Pew Hispanic Center. The project was overseen by Pew Research CenterPresident Andrew Kohut and Pew Forum on Religion & Public Life Director Luis Lugo. ThePew Research Center’s Director of Survey Research, Scott Keeter, served as project director forthe study, with the close assistance of Gregory Smith, Research Fellow at the Pew Forum. Manyother Pew researchers participated in the design, execution and analysis of the survey.

Προς την κατανόηση του Ισλάμ

Σαγίντ MAWDUDI

THE MEANING OF ISLAM

Every religion of the world has been named either after its founder or after the community ornation in which it was born. For instance, Christianity takes its name from its prophet JesusChrist; Buddhism from its founder, Gautama Buddha; Zoroastrianism from its founderZoroaster-, and Judaism, the religion of the Jews, from the name of the tribe Judah (of thecountry of Judea) where it originated. The same is true of all other religions except Islam, whichenjoys the unique distinction of having no such association with any particular person or peopleor country. Nor is it the product of any human mind. It is a universal religion and itsobjective is to create and cultivate in man the quality and attitude of Islam.Islam, in fact, is an attributive title. Anyone who possesses this attribute, whatever race,community, country or group he belongs to, is a Muslim. According to the Qur’an (the HolyBook of the Muslims), among every people and in all ages there have been good and righteouspeople who possessed this attributeand all of them were and are Muslims.IslamWhat Does it Mean?Islam is an Arabic word and connotes submission, surrender and obedience. As a religion,Islam stands for complete submission and obedience to Allah.1Everyone can see that we live in an orderly universe, where everything is assigned a place in agrand scheme. The moon, the stars and all the heavenly bodies are knit together in amagnificent system. They follow unalterable laws and make not even the slightest deviation fromtheir ordained courses. Similarly, everything in the world, from the minute whirling electron tothe mighty nebulae, invariably follows its own laws. Matter, energy and lifeall obey their lawsand grow and change and live and die in accordance with those laws. Even in the human worldthe laws of nature are paramount. Man’s birth, growth and life are all regulated by a set ofbiological laws. He derives sustenance from nature in accordance with an unalterable law. Allthe organs of his body, from the smallest tissues to the heart and the brain, are governedby the laws prescribed for them. In short, ours is a law-governed universe and everything in it isfollowing the course that has been ordained for it.