RSSAll Entries in the "членовите" Category

Феминизмот помеѓу секуларизмот и исламот: СЛУЧАЈОТ на Палестина

Феминизмот помеѓу секуларизмот и исламот: СЛУЧАЈОТ на Палестина

Западниот Брег и Газа

Исламистички женскиот активизам во окупирана PALESTINE

Исламистички женскиот активизам во окупирана PALESTINE

Интервју со Самира Ал Halayka

исламот, Политичкиот ислам и Америка

исламот, Политичкиот ислам и Америка

"Не постои можност за комуникација со било U.S. administration so long as the United States maintains its long-standing view of Islam as a real danger,

Белешки за Isocratic Наследството и исламската политичка мисла: Пример за образование

Белешки за Isocratic Наследството и исламската политичка мисла: Пример за образование

An unfortunate feature of human history is the tendency for religious differences and con icts to nourish themselves with the poisonous brew of ignorance and prejudice.

На американскиот Устав од перспектива на Куранот и Медина пакт

На американскиот Устав од перспектива на Куранот и Медина пакт

Овој труд е никој случај не значи сеопфатен однос на американскиот Устав со Куранот и Медина пакт. наместо, го истражува видови на увид кои споредба помеѓу овие два документи може да предложи.

Исламот и либералната демократија

Исламот и либералната демократија

Две визии за реформирање

Принципот на поместување во структурата на исламот

Принципот на поместување во структурата на исламот

Како културно движење исламот отфрла старата статичен поглед на универзумот, и достигнува динамичен преглед. Како емоционална систем на обединување ја признава вредноста на поединецот како таков, и ги отфрла bloodrelationship како основа на човечкото единство.

Islamism revisited

Islamism revisited

There is a political and security crisis surrounding what is referred to as Islamism, a crisis whose antecedents long precede 9/11. Over the past 25 years, there have been different emphases on how to explain and combat Islamism.

DEBATING DEMOCRACY IN THE ARAB WORLD

DEBATING DEMOCRACY IN THE ARAB WORLD

Western scholars define democracy a method for protecting individuals’ civil and political rights. It provides for freedom of speech, press, вера, opinion, ownership, and assembly, as well as the right to vote, nominate and seek public office.

Islam and Democracy

Islam and Democracy

If one reads the press or listens to commentators on international affairs, it is often said – and even more often implied but not said – that Islam is not compatible with democracy

In Search of Islamic Constitutionalism

In Search of Islamic Constitutionalism

While constitutionalism in the West is mostly identified with secular thought, Islamic constitutionalism, which incorporates some religious elements, has attracted growing interest in recent years.

Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime

Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime

a London Case Study

Speech of Dr,MUHAMMAD BADIE

Speech of Dr,MUHAMMAD BADIE

the newly-elected Supreme Guide of the Muslim Brotherhood

BETWEEN YESTERDAY AND TODAY

BETWEEN YESTERDAY AND TODAY

On the foundation of this virtuous Qur’anic social order the first Islamic state arose, having unshakeable faith in it, meticulously applying it, and spreading it throughout the world, so that the first Khilafah used to say: ‘If I should lose a camel’s lead, I would find it in Allah’s Book.’

Предизвици исламското банкарство

Предизвици исламското банкарство

Islamic banking practice, which started in early 1970s on a modest scale, has shown tremendous progress during the last 25 years. Serious research work of the past two and a half decades has established that Islamic banking is a viable and efficient way of financial intermediation.

The Prelude to the Islamic State

The Prelude to the Islamic State

We have been given Islam as guidance and his guidance is divided in to, acts of worship wholly between Allah and His servants and acts of achieving aims to attain the Islamic sovereignty on earth.

Get Adobe Flash player