Избрана членовите

Арапската утре

Арапскиот свет денес е управуван од страна контрадикција. Криза и стагнација надвладее, како колосална богатство и хипермодерни градови се судираат со масовна неписменост и бес исполнето имами. Во оваа нова разновидност може да лежи катастрофа, или профит на подобро Арапски иднина.

Исламот и изработка на државната власт

во 1979 Општи Мухамед Зија ул-Хак, на воен владетел на Пакистан, изјави дека Пакистан ќе стане исламска држава. Исламските вредности и норми ќе служат како основа на националниот идентитет, закон, економија, и општествените односи, и ќе ги инспирира сите политики.

Иранките по Исламската револуција

Повеќе од триесет години поминаа од триумфот на Исламската револуција во Иран, уште остануваат голем број на прашања и нејаснотии во врска со начинот на Исламската Република и нејзините закони се справи со современите проблеми и сегашните околности, особено во однос на жените и правата на жените.

Жените во исламот

Исламистички визија на жените, од гледна точка на современата Shi'i научници во Либан

Get Adobe Flash player