IRANSKE KVINNER ETTER DEN ISLAMISKE REVOLUSJONEN

Ansiia Khaz Allii


Mer enn tretti år har gått siden triumfen for den islamske revolusjonen i Iran, likevel gjenstår det en antall spørsmål og uklarheter om måten Den islamske republikk og dens lover håndterer samtidsproblemer og aktuelle forhold, spesielt med hensyn til kvinner og kvinners rettigheter. Denne korte artikkelen vil belyse disse spørsmålene og studere kvinnens nåværende stilling på forskjellige områder, sammenligne dette med situasjonen før den islamske revolusjonen. Pålitelige og autentiserte data er brukt der det er mulig. Innledningen oppsummerer en rekke teoretiske og juridiske studier som gir grunnlag for den påfølgende mer praktiske analysen og er kildene dataene er hentet fra.
Den første delen tar for seg holdningene til ledelsen i Den islamske republikken Iran til kvinner og kvinners rettigheter, og tar deretter et omfattende blikk på lovene som er utstedt siden den islamske revolusjonen om kvinner og deres posisjon i samfunnet. Den andre delen tar for seg kvinners kulturelle og utdanningsutviklingen siden revolusjonen og sammenligner disse med den pre-revolusjonære situasjonen. De tredje avsnitt ser på kvinners politiske, sosial og økonomisk deltakelse og vurderer både kvantitativ og kvalitative aspekter av ansettelsen. Den fjerde delen undersøker deretter spørsmål fra familien, de forholdet mellom kvinner og familien, og familiens rolle i å begrense eller øke kvinners rettigheter i Den islamske republikken Iran.

Filed Under: UtvalgtIranAnnenStudier & Forskerforente stater & Europa

Merker:

About the Author:

RSSKommentarer (0)

Trackback URL

Leave a Reply