Islám na Západě

Jocelyne Cesari

Imigrace muslimů do Evropy, Severní Amerika, a Austrálie a složitá socio-náboženská dynamika, která se následně rozvinula, učinila islám na Západě působivou novou oblastí výzkumu. Aféra Salmana Rushdieho, hidžábové kontroverze, útoky na Světové obchodní centrum, a rozruch nad dánskými karikaturami jsou příklady mezinárodních krizí, které odhalily spojení mezi muslimy na Západě a globálním muslimským světem. Tyto nové situace znamenají teoretické a metodologické výzvy pro studium současného islámu, a stalo se zásadním, abychom se vyhnuli esencializaci islámu nebo muslimů a bránili se rétorickým strukturám diskurzů, které se zabývají bezpečností a terorismem..
V tomto článku, Tvrdím, že islám jako náboženská tradice je terra incognita. Předběžným důvodem této situace je, že neexistuje konsensus o náboženství jako předmětu výzkumu. Náboženství, jako akademická disciplína, se rozpoltil mezi historickými, sociologický, a hermeneutické metodiky. S islámem, situace je ještě složitější. Na západě, studium islámu začalo jako odvětví orientalistických studií, a proto sledovalo samostatnou a odlišnou cestu od studia náboženství. I když kritika orientalismu byla ústředním bodem pro vznik studia islámu v oblasti společenských věd, napětí mezi islamisty a jak antropology, tak sociology zůstává silné. Téma islámu a muslimů na Západě je v tomto boji zasazeno. Jedním z důsledků tohoto metodologického napětí je, že studenti islámu, kteří začali svou akademickou kariéru studovat islám ve Francii, Německo, nebo Amerika ªnd to náročné prokázat důvěryhodnost jako učenci islámu, zejména v severoamerickém akademickém prostředí
kontext.

Soubor pod: EgyptNejlepšíIkhwan & ZápadMuslimské bratrstvoSpojené státy & Evropa

Tagy:

About the Author:

RSSKomentáře (0)

Trackback URL

Dovolená jeden Namítat