DEBATA O DEMOKRACIÍ V ARABSKÉM SVĚTĚ

Ibtisam Ibrahim

Co je to demokracie?
Západní vědci definují demokracii jako metodu ochrany občanských a politických práv jednotlivců. Poskytuje svobodu slova, lis, víra, názor, vlastnictví, a montáž, stejně jako volební právo, nominovat a usilovat o veřejnou funkci. Huntington (1984) tvrdí, že politický systém je demokratický do té míry, do jaké jsou vybíráni jeho nejmocnější kolektivní rozhodovací činitelé
periodické volby, ve kterých kandidáti svobodně soutěží o hlasy a v nichž mohou volit prakticky všichni dospělí. Rothstein (1995) uvádí, že demokracie je forma vlády a proces vládnutí, který se mění a přizpůsobuje okolnostem. Dodává také, že západní definice demokracie — kromě odpovědnosti, soutěž, určitou míru participace — obsahuje záruku důležitých občanských a politických práv. Anderson (1995) tvrdí, že termín demokracie znamená systém, ve kterém jsou nejmocnější kolektivní rozhodovací činitelé vybíráni prostřednictvím pravidelných voleb, ve kterých kandidáti svobodně soutěží o hlasy a ve kterých má prakticky veškerá dospělá populace právo volit.. Saad Eddin Ibrahim (1995), egyptský učenec, vidí demokracii, která by se mohla vztahovat na arabský svět, jako soubor pravidel a institucí navržených tak, aby umožnily vládnutí prostřednictvím mírumilovných
řízení konkurenčních skupin a/nebo protichůdných zájmů. Nicméně, Samir Amin (1991) založil svou definici demokracie na sociálně marxistické perspektivě. Dělí demokracii do dvou kategorií: buržoazní demokracie, která je založena na individuálních právech a svobodě jednotlivce, ale bez sociální rovnosti; a politická demokracie, která opravňuje všechny lidi ve společnosti volit a volit svou vládu a institucionální zástupce, což jim pomůže získat rovná sociální práva.
Na závěr této části, Řekl bych, že neexistuje jediná definice demokracie, která by přesně ukazovala, co je a co není. Nicméně, jak jsme si všimli, většina výše uvedených definic má v zásadě podobné prvky – odpovědnost, soutěž, a určitou míru participace – které se staly dominantními v západním světě i mezinárodně.

Soubor pod: AlžírskoČlánkyEgyptNejlepšíMuslimské bratrstvoSpojené státy & Evropa

Tagy:

About the Author:

RSSKomentáře (0)

Trackback URL

Dovolená jeden Namítat