Prelud për të shtetit islam

Muhamed Ibn Katebur Rahman

Ne kemi qenë të dhënë Islamin si udhëzim dhe udhëzimin e tij është e ndarë në të, aktet e adhurimit të plotë në mes të All-llahut dhe robërve të Tij dhe veprimet për arritjen e qëllimeve për të arritur sovranitetin islame në tokë. Aktet e adhurimit janë Salat, buzë, Zabh, etj, të cilat nuk kanë arsye racionale për ekzistencën e saj. Pastaj ka akte të cilat kanë arsyet e ekzistencës së saj të tilla si shpenzimet e pasurisë, Luftë fetare, duke thënë të vërtetën, luftimet padrejtësi, parandalimin Zina, droga, interesat, etj, të cilat janë atje për të mirën dhe mirëqenien e shoqërive dhe kombeve. Çdo adhurues inteligjente për të arritur këto qëllime të përfitimeve universale, pra, gjithmonë duhet të kërkojnë mënyra për të arritur atë dhe një e saj është uniteti teologjike dhe politike. Në mënyrë që të parashikojnë gateways në botë për të zbatuar dhe për të realizuar këto interesa universale ne atëherë duhet të dini në lidhje me ndryshimin e botës, ne duhet të dimë rreth moshës së informacionit. Ne duhet të dini në lidhje me natyrën e saj, sjellje, Përparimi i cili përfshin ditur në lidhje me politikën, histori, teknologji, shkencë, ushtarak, kultura, filozofitë, Psikologji e kombeve, njerëzit e pushtetit dhe vlerave, vende me interes dhe vlera, burimet e tokës, ligj nderkombetar, Internet, njerëzimi me ndarjet e saj në bazë të pasurisë, fuqia dhe vendi i tyre në histori dhe në progresion. Profeti ynë (saas) deklaroi se dituria është një pronë e humbur e një besimtari dhe në të vërtetë kjo dije është e gjitha ato njohuri që duke e ditur përfitimet Islamin dhe muslimanët si në botë dhe në ahiret. Inteligjente mes nesh sidomos klerikët, pra të studiuar libra dhe organizon popullin e njohurive në bazë të ekspertizës së tyre përkatëse në mënyrë që ata mund të japin zgjidhje efikase dhe efektive për arritjen e këtyre përfitimeve universale islame. Politika islame është vetëm atje për të realizuar këto përfitime universale, të njerëzimit mbi myslimanët të tërë dhe në veçanti

Të jetë i shoqërueshëm, pjesë!

Sipas ngritur: ArtikujEgjiptMe tipareIranVëllazëria Muslimane

RSSKomente (0)

Trackback URL

Leave a Reply

Get Adobe Flash player