Islamic Political Culture, Demokrati, and Human Rights

Daniel E. Pris

It has been argued that Islam facilitates authoritarianism, contradicts the

values of Western societies, and significantly affects important political outcomes

in Muslim nations. Consequently, scholars, commentators, and government

tjänstemän pekar ofta på "islamisk fundamentalism" som nästa

ideologiskt hot mot liberala demokratier. This view, dock, baseras i första hand

om analys av texter, Islamic political theory, och ad hoc-studier

enskilda länder, som inte tar hänsyn till andra faktorer. Det är mitt påstående

att islams texter och traditioner, som andra religioner,

kan användas för att stödja en mängd olika politiska system och politik. Land

specifika och beskrivande studier hjälper oss inte att hitta mönster som hjälper

vi förklarar de olika relationerna mellan islam och politik över hela världen

länder i den muslimska världen. Därmed, ett nytt tillvägagångssätt för att studera

koppling mellan islam och politik efterfrågas.
jag föreslår, genom en rigorös utvärdering av relationen mellan islam,

demokrati, och mänskliga rättigheter på gränsöverskridande nivå, det för mycket

betoning läggs på islams makt som politisk kraft. jag först

använda jämförande fallstudier, som fokuserar på faktorer relaterade till samspelet

mellan islamiska grupper och regimer, economic influences, ethnic cleavages,

and societal development, att förklara variansen i påverkan av

Islam om politik i åtta nationer.

Sparad i: egyptenDagensJordanienjordanska MBlibanonmuslimska brödraskapetNew Sufi rörelserStudier & undersökningarsyriensyrian MBtunisien

Tags:

About the Author:

RSSkommentarer (0)

track~~POS=TRUNC URL

Lämna ett svar