Kulturës islame Politike, Demokraci, dhe të Drejtat e Njeriut

Daniel E. Çmimi

Beenshtë argumentuar se Islami lehtëson autoritarizmin, bie ndesh me

vlerat e shoqërive perëndimore, dhe ndikon ndjeshëm në rezultatet e rëndësishme politike

në kombet myslimane. Si pasojë, studiuesit, komentuesit, dhe qeveria

zyrtarët shpesh tregojnë '‘Fundamentalizmin Islamik' si tjetrin

kërcënim ideologjik për demokracitë liberale. Kjo pikëpamje, megjithatë, bazohet kryesisht

mbi analizën e teksteve, Teoria politike islame, dhe studime ad hoc

të vendeve individuale, të cilat nuk marrin në konsideratë faktorë të tjerë. Contshtë pohimi im

që tekstet dhe traditat e Islamit, si ato të feve të tjera,

mund të përdoret për të mbështetur një larmi sistemesh dhe politikash politike. Vendi

studimet specifike dhe përshkruese nuk na ndihmojnë të gjejmë modele që do të ndihmojnë

ne shpjegojmë marrëdhëniet e ndryshme midis Islamit dhe politikës në mbarë botën

vendet e botës muslimane. Prandaj, një qasje e re për studimin e

kërkohet lidhje midis Islamit dhe politikës.
une sugjeroj, përmes vlerësimit rigoroz të marrëdhënies midis Islamit,

demokraci, dhe të drejtat e njeriut në nivelin ndërkombëtar, kaq shumë

theksi po i vihet fuqisë së Islamit si një forcë politike. Unë i pari

përdorni studime krahasuese të rasteve, të cilat përqendrohen në faktorët që kanë të bëjnë me bashkëveprimin

midis grupeve dhe regjimeve islamike, ndikimet ekonomike, dekolte etnike,

dhe zhvillimin shoqëror, për të shpjeguar variancën në ndikimin e

Islami mbi politikën në tetë kombe.

Sipas ngritur: EgjiptMe tipareJordanJordanez MBLibanVëllazëria MuslimaneLëvizjet e re sufiStudime & HulumtimeSiriMB sirianTunizi

Tags:

About the Author:

RSSKomente (0)

Trackback URL

Leave a Reply