ISLAMISTERBEVEGELSER OG DEN DEMOKRATISKE PROSESSEN I DEN ARABISKE VERDEN: Utforske gråsonene

Nathan J. brun, Amr Hamzawy,

Marina Ottaway

I løpet av det siste tiåret, Islamistiske bevegelser har etablert seg som store politiske aktører i Midtøsten. Sammen med regjeringene, islamistiske bevegelser, moderate så vel som radikale, vil avgjøre hvordan politikken i regionen utspiller seg i overskuelig fremtid. De har vist evnen til ikke bare å lage meldinger med utbredt populær appell, men også, og viktigst, å skape organisasjoner med genuint sosialt grunnlag og utvikle sammenhengende politiske strategier. Andre partier,
i det store og hele, har mislyktes på alle kontoer.
Det offentlige i vesten og, spesielt, de forente stater, har først blitt klar over betydningen av islamistiske bevegelser etter dramatiske hendelser, som revolusjonen i Iran og drapet på president Anwar al-Sadat i Egypt. Oppmerksomheten har vært langt mer vedvarende siden terrorangrepene i september 11, 2001. Som et resultat, Islamistiske bevegelser blir ansett som farlige og fiendtlige. Mens en slik karakterisering er nøyaktig når det gjelder organisasjoner i den radikale enden av det islamistiske spekteret, som er farlige på grunn av deres vilje til å ty til vilkårlig vold for å nå sine mål, det er ikke en nøyaktig karakterisering av de mange gruppene som har gitt avkall på eller unngått vold. Fordi terrororganisasjoner utgjør en umiddelbar
trussel, derimot, beslutningstakere i alle land har gitt uforholdsmessig oppmerksomhet til de voldelige organisasjonene.
Det er mainstream islamistiske organisasjoner, ikke de radikale, som vil ha størst innvirkning på den fremtidige politiske utviklingen i Midtøsten. De radikales grandiose mål om å gjenopprette et kalifat som forener hele den arabiske verden, eller til og med å påtvinge individuelle arabiske land lover og sosiale skikker inspirert av en fundamentalistisk tolkning av islam er rett og slett for langt unna dagens virkelighet til å bli realisert. Det betyr ikke at terrorgrupper ikke er farlige – de kan forårsake store tap av liv selv i jakten på umulige mål – men at de neppe vil endre Midtøstens ansikt.. Vanlige islamistiske organisasjoner er generelt en annen sak. De har allerede hatt en sterk innvirkning på sosiale skikker i mange land, stanse og snu sekularistiske trender og endre måten mange arabere kler seg og oppfører seg på. Og deres umiddelbare politiske mål, å bli en mektig kraft ved å delta i den normale politikken i landet deres, er ikke umulig. Det blir allerede realisert i land som Marokko, Jordan, og til og med Egypt, som fortsatt forbyr alle islamistiske politiske organisasjoner, men som nå har åttiåtte muslimske brødre i parlamentet. Politikk, ikke vold, er det som gir mainstream islamister deres innflytelse.

Filed Under: AlgerieEgyptUtvalgtHamasJordanJordanske MBLibanonMarokkanske islamisterMarokkomuslimsk BrorskapNye sufi-bevegelserPalestinaStudier & ForskerSyriaSyrisk MBTunisiaTyrkiaTyrkias AKP

Merker:

About the Author:

RSSKommentarer (0)

Trackback URL

Leave a Reply