اسلام سیاسی و سیاست خارجی اروپا

اسلام سیاسی و سیاست همسایگی اروپا

مایکل امرسون

ریچارد یانگز

از آنجا که 2001 و وقایع بین المللی ناشی از ماهیت رابطه غرب و اسلام سیاسی به موضوعی تعیین کننده برای سیاست خارجی تبدیل شده است.. در سال های اخیر تحقیقات و تحلیل های قابل توجهی در مورد موضوع اسلام سیاسی انجام شده است. این امر به تصحیح برخی از مفروضات ساده انگارانه و هشداردهنده ای که قبلاً در غرب درباره ماهیت ارزش ها و مقاصد اسلام گرا مطرح شده بود کمک کرده است.. به موازات این, اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) تعدادی ابتکار سیاست را در درجه اول سیاست همسایگی اروپا توسعه داده است(ENP) that in principle commit to dialogue and deeper engagement all(non-violent) political actors and civil society organisations within Arab countries. Yet many analysts and policy-makers now complain of a certain a trophy in both conceptual debate and policy development. It has been established that political Islam is a changing landscape, deeply affected bya range of circumstances, but debate often seems to have stuck on the simplistic question of ‘are Islamists democratic?’ Many independent analysts have nevertheless advocated engagement with Islamists, but theactual rapprochement between Western governments and Islamist organisations remains limited .

در زمینه: الجزایرمصرویژهMB اردنلبنانمراکش اسلام گرایانمراکشاخوان المسلمینمطالعات & تحقیق و پژوهشسوریهMB سوریهتونسبوقلمونحزب عدالت و توسعه ترکیه

برچسب ها:

About the Author:

RSSنظرات (0)

لینک مطلب

پاسخ دهید