RHEOLAU ISLAMIG AR RHYBUDD

Youssef H. Aboul-Enein
Sherifa Zuhur

Heb os, bydd yr Unol Daleithiau yn cymryd rhan yn y Dwyrain Canol am ddegawdau lawer. I fod yn sicr, gallai setlo anghydfod Israel-Palestina neu liniaru tlodi helpu i atal llanw radicaliaeth Islamaidd a theimlad gwrth-Americanaidd. Ond ar lefel ideolegol, rhaid inni wynebu dehongliad penodol o gyfraith Islamaidd, hanes,a'r ysgrythur sy'n berygl i'r Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid. I ennill y rhyfel ideolegol hwnnw, rhaid inni ddeall ffynonellau radicaliaeth Islamaidd a rhyddfrydiaeth. Mae angen i ni ddeall yn fwy trylwyr y ffyrdd y mae milwriaethwyr yn camddehongli ac yn gwyrdroi ysgrythur Islamaidd. Mae Al-Qaeda wedi cynhyrchu ei grŵp ei hun o lefarwyr sy'n ceisio darparu cyfreithlondeb crefyddol i'r nihiliaeth y maen nhw'n ei bregethu. Mae llawer yn dyfynnu o'r Quran a'r Hadith yn aml (dywediadau a gweithredoedd y Proffwyd Muhammad) mewn modd rhagfarnllyd i dynnu cyfiawnhad dros eu hachos. Is-gapten Youssef Aboul-Enein a Dr.. Mae Sherifa Zuhur yn ymchwilio i'r Quran a Hadith i fynegi ffordd y gellir gwrthweithio milwriaeth Islamaidd yn ideolegol, gan dynnu llawer o'u mewnwelediadau o'r rhain a thestunau Islamaidd clasurol eraill. Wrth wneud hynny, maent yn datgelu gwrthddywediadau a dulliau amgen yn yr egwyddorion craidd y mae grwpiau fel al-Qaeda yn eu hebrwng. Mae'r awduron wedi darganfod bod defnydd cywir o'r ysgrythur Islamaidd mewn gwirionedd yn difrïo tactegau al-Qaeda a sefydliadau jihadistiaid eraill. Mae'r monograff hwn yn darparu sylfaen ar gyfer annog ein cynghreiriaid Mwslimaidd i herio'r ddiwinyddiaeth a gefnogir gan filwriaethwyr Islamaidd. Gallai hadau amheuaeth a blannwyd ym meddyliau bomwyr hunanladdiad eu rhwystro rhag cyflawni eu cenadaethau. Mae'r Sefydliad Astudiaethau Strategol yn falch o gynnig yr astudiaeth hon o ddyfarniadau Islamaidd ar ryfela i'r gymuned amddiffyn genedlaethol fel ymdrech i gyfrannu at y ddadl barhaus ynghylch sut i drechu milwriaeth Islamaidd.

Wedi'i ffeilio o dan: Yr AifftSylwHamasLebanonPalesteinaastudiaethau & ymchwil

Tags:

Am yr Awdwr:

RSSsylwadau (0)

URL Trackback

Gadael Ateb