ศาสนาอิสลามและตะวันตก

Preface

J ยอห์น. DeGioia

The remarkable feeling of proximity between people and nations is the unmistakable reality of our globalized world. Encounters with other peoples’ ways oflife, current affairs, การเมือง, welfare and faithsare more frequent than ever. We are not onlyable to see other cultures more clearly, butalso to see our differences more sharply. The information intensity of modern life has madethis diversity of nations part of our every dayconsciousness and has led to the centrality ofculture in discerning our individual and collectiveviews of the world.Our challenges have also become global.The destinies of nations have become deeply interconnected. No matter where in the world we live, we are touched by the successes and failures of today’s global order. Yet our responses to global problems remain vastly different, not only as a result of rivalry and competing interests,but largely because our cultural difference is the lens through which we see these global challenges.Cultural diversity is not necessarily a source of clashes and conflict. ในความเป็นจริง, the proximity and cross-cultural encounters very often bring about creative change – a change that is made possible by well-organized social collaboration.Collaboration across borders is growing primarily in the area of business and economic activity. Collaborative networks for innovation,production and distribution are emerging as the single most powerful shaper of the global economy.

Be Sociable, หุ้น!

ยื่นใต้: อียิปต์FeaturedHamasIkhwan & ทิศตะวันตกMB จอร์แดนพี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์ประเทศสหรัฐอเมริกา & ยุโรป

Tags:

RSSแสดงความคิดเห็น (0)

Trackback URL

ปล่อยให้ตอบกลับ

รับเครื่องเล่น Adobe Flash