เป็นนโยบาย, โง่

John L. Edwards

US foreign policy and political Islam today are deeply intertwined. Every US president since Jimmy Carter has had to deal with political Islam; none has been so challenged as George W. พุ่ม. Policymakers, particularly since 9/11, have demonstrated an inability and/or unwillingness to distinguish between radical and moderate Islamists. พวกเขาได้รับการรักษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทางการเมืองว่าเป็นภัยคุกคามทั่วโลกคล้ายกับวิธีการที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกมองว่า. อย่างไรก็ตาม, even in the case of Communism, foreign policymakers eventually moved from an ill-informed, broad-brush, and paranoid approach personified by Senator Joseph McCarthy in the 1950s to more nuanced, pragmatic, and reasonable policies that led to the establishment of relations with China in the 1970s, even as tensions remained between the United States and the Soviet Union.

As Islamist parties continue to rise in prominence across the globe, it is necessary that policymakers learn to make distinctions and adopt differentiated policy approaches. นี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กระตุ้นและแจ้งฝ่ายอิสลามและการสนับสนุนที่พวกเขาได้รับ, including the ways in which some US policies feed the more radical and extreme Islamist movements while weakening the appeal of the moderate organizations to Muslim populations. It also requires the political will to adopt approaches of engagement and dialogue. This is especially important where the roots of political Islam go deeper than simple anti-Americanism and where political Islam is manifested in non-violent and democratic ways. The stunning electoral victories of HAMAS in Palestine and the Shi’a in Iraq, การเกิดภราดรภาพมุสลิมเป็นฝ่ายค้านในรัฐสภาชั้นนำในอียิปต์, and Israel’s war against HAMAS and Hizbollah go to the heart of issues of democracy, ลัทธิก่อการร้าย, and peace in the Middle East.

Global terrorism has also become the excuse for many Muslim autocratic rulers and Western policymakers to backslide or retreat from democratization. They warn that the promotion of a democratic process runs the risk of furthering Islamist inroads into centers of power and is counterproductive to Western interests, encouraging a more virulent anti-Westernism and increased instability. ดังนั้น, ตัวอย่างเช่น, despite HAMAS’ victory in free and democratic elections, the United States and Europe failed to give the party full recognition and support.

ในความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกและโลกมุสลิม, phrases like a clash of civilizations or a clash of cultures recur as does the charge that Islam is incompatible with democracy or that it is a particularly militant religion. แต่ปัญหาหลักศาสนาและวัฒนธรรมหรือเป็นการเมือง? เป็นสาเหตุหลักของความรุนแรงและการต่อต้าน Westernism, especially anti-Americanism, extremist theology or simply the policies of many Muslim and Western governments?


Be Sociable, หุ้น!

ยื่นใต้: Articlesอียิปต์FeaturedHamasIkhwan & ทิศตะวันตกพี่น้องมุสลิมประเทศสหรัฐอเมริกา & ยุโรป

Tags:

RSSแสดงความคิดเห็น (0)

Trackback URL

ปล่อยให้ตอบกลับ

รับเครื่องเล่น Adobe Flash