Lëvizja islamike: Politike Liria & Demokraci

Dr.Yusuf al-Qaradawi

Është detyrë e (Islamik) Lëvizja në fazën e ardhshme tostand ashpër kundër sundimit totalitar dhe diktatorial, despotizmit politik dhe uzurpimin e të drejtave të njerëzve. The Movement should always stand by political freedom, as represented by true,not false, demokraci. It should flatly declare it refusal of tyrantsand steer clear of all dictators, even if some tyrant appears to havegood intentions towards it for some gain and for a time that is usually short, as has been shown by experience.The Prophet (SAWS) said, “ When you see my Nation fall victim to fear and does not say to a wrong –doer, “You are wrong”, thenyou may lose hope in them.” So how about a regime that forces people to say to a conceited wrongdoer, “How just, how great you are. O our hero, our savior and our liberator!”The Quran denounces tyrants such as Numrudh, Pharaoh, Haman and others, but it also dispraises those who follow tyrants andobey their orders. This is why Allah dispraises the people of Noahby saying, “ But they follow (m en) whose wealth and childrengive them no increase but only loss.” [Surat Nuh; 21]Allah also says of Ad, people of Hud, “ And followed thecommand of every powerful, obstinate transgressor”. [Surat Hud:59]See also what the Quran says about the people of Pharaoh, “ Butthey followed the command of Pharaoh, and the command ofPharaoh was not rightly guided.[Surat Hud: 97] "Kështu ai e bëri budallenj popullin e tij, dhe ata iu bindën: me të vërtetë ata ishin një popull rebel (kundër Allahut)." [Sureja Ez-Zukhruf: 54]Një vështrim më i afërt i historisë së Kombit Mysliman dhe Lëvizjes Islame në kohët moderne duhet të tregojë qartë se Islamidea, Lëvizja Islame dhe Zgjimi Islamik kurrë nuk kanë lulëzuar dhe nuk kanë dhënë fryt përveç nëse në një atmosferë demokracie dhe lirie, dhe janë tharë dhe shterpë vetëm në kohët e shtypjes dhe tiranisë që shkeli vullnetin e popujve që u ngjitën pas Islamit. Një regjim i tillë shtypës simptoi sekularizmin e tyre, socializmi apo komunizmi mbi popujt e tyre me forcë dhe detyrim, duke përdorur tortura të fshehta dhe ekzekutime publike, dhe duke përdorur ato mjete djallëzore që grisnin mishin,derdhur gjak, crushed bone and destroyed the soul.We saw these practices in many Muslim countries, including Turkey, Egjipt, Siri, Irak, (the former) South Yemen, Somaliaand northern African States for varying periods of time, depending on the age or reign of the dictator in each country.On the other hand, we saw the Islamic Movement and the Islamic Awakening bear fruit and flourish at the times of freedom and democracy, and in the wake of the collapse of imperial regimes that ruled peoples with fear and oppression.Therefore, I would not imagine that the Islamic Movement could support anything other than political freedom and democracy.The tyrants allowed every voice to be raised, except the voice ofIslam, and let every trend express itself in the form of a politicalparty or body of some sort, përveç rrymës islame, e cila është e vetmja prirje që në fakt flet për këtë Komb dhe e shpreh atë me mallë, vlerat, thelbi dhe vetë ekzistenca.

Sipas ngritur: AlgjeriArtikujEgjiptMe tipareJemaah IslamiyahMarokVëllazëria MuslimanePalestinëTurqi

Tags:

About the Author:

RSSKomente (0)

Trackback URL

Leave a Reply