อิสลามปานกลางและ Radical

Rabasa Angel

หนึ่งในองค์ประกอบของการศึกษาครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับคำถามที่ผมถูกถามถึงที่อยู่,ซึ่งเป็นวิธีการที่รุนแรงแตกต่างจากศาสนาอิสลามในระดับปานกลางหรือหลักศาสนาอิสลาม. Frankly, one ofthe problems that we have found in the discourse about Islam is that the terms “radical”or “moderate” are often used in a subjective and imprecise way, without going through aprocess of critically examining what these terms mean. In some cases, the term radical ormilitant is defined in terms of support for terrorism or other forms of violence. Webelieve that this is too narrow a focus, that there is, in fact, a much larger universe offundamentalist or Salafi groups who may not themselves practice violence, but thatpropagate an ideology that creates the conditions for violence and that is subversive ofthe values of democratic societies.

Be Sociable, หุ้น!

ยื่นใต้: อียิปต์FeaturedIkhwanophobiaพี่น้องมุสลิม

Tags:

RSSแสดงความคิดเห็น (0)

Trackback URL

ปล่อยให้ตอบกลับ

รับเครื่องเล่น Adobe Flash