اخوان در شمال امریکا: تاریخچه کوتاه

داگلاس فرح

ران Sandee


پرونده فعلی دادگاه فدرال علیه بنیاد امداد و توسعه سرزمین مقدس (HLF) در دالاس, تگزاس,1 نگاهی بی سابقه به تاریخ اخوان المسلمین در ایالات متحده ارائه می دهد, و همچنین اهداف و ساختار آن. اسناد در مورد استخدام بحث می کنند, سازمان, ایدئولوژی و توسعه سازمان در مراحل مختلف در ایالات متحده. دادستان پرونده بسیاری از اسناد داخلی اخوان المسلمین را از دهه 1980 و اوایل دهه 1990 ارائه کرده است که برای اولین بار, دیدگاه عمومی از تاریخ و ایدئولوژی پشت عملیات اخوان المسلمین (معروف به اخوان یا گروه) در امریکا. در طول چهار دهه گذشته. برای محققین, این اسناد وزن مضاعفی دارد که توسط خود رهبران اخوان نوشته شده است, به جای تفاسیر منابع ثانویه.

در زمینه: مصرIkhwanophobiaاخوان المسلمین

برچسب ها:

About the Author:

RSSنظرات (1)

پاسخ دهید | لینک مطلب

  1. I adore it when article writters have their own take on theme, I respect them all. How come the blog writter does not share and blog about last year’s incident?

پاسخ دهید